NUMER ALARMOWY "112"

- rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112 albo innych numerów alarmowych (DzU z 10 stycznia 2013 r., poz. 37)

INSTYTUT OPTYKI

- rozporządzenie Rady Ministrów z 2 stycznia 2013 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Optyki Stosowanej – z mocą od 1 stycznia 2013 r. (DzU z 17 stycznia 2013 r., poz. 79)

INFORMACJA RZECZNA

- rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS) (DzU z 17 stycznia 2013 r., poz. 80)]

KIERUJĄCY POJAZDAMI

- ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (DzU z 17 stycznia 2013 r., poz. 82)