Zarządzenie marszałka Sejmu RP

(poz. 759) z 25 września w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w VI kadencji Sejmu; wejdzie w życie z dniem rozpoczęcia tej kadencji

Umowy międzynarodowe

(poz. 760 – 765):

- regulamin porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, przyjęty w Brnie 28 stycznia 2005 r.,

- umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, podpisana w Kijowie 4 marca 2005 r.,

- umowa między rządem RP a rządem Republiki Nikaragui i Bankiem Centralnym Nikaragui w sprawie umorzenia zadłużenia Republiki Nikaragui i Banku Centralnego Nikaragui wobec RP, sporządzona w Managui 30 marca 2007 r.,

- oświadczenia rządowe z 10 sierpnia, 10 lipca i 11 czerwca 2007 r., że wskazane akty weszły w życie (w kolejności): 1 stycznia 2006 r., 28 marca 2007 r. i 30 marca 2007 r.

Zobacz treść M.P. nr 70

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj