Rozporządzenia ministra zdrowia

(poz. 484 – 486), dwa z 6 i jedno z 7 maja, w sprawie:

- ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; weszło w życie 13 maja,

- wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (zmiana); od 28 maja,

- stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (zmiana); od 15 maja.

Zobacz treść Dz.U. nr 81