Ustawa

(poz. 850) z 27 czerwca o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; wejdzie w życie 30 września, a niektóre przepisy 31 lipca.

Umowy międzynarodowe

(poz. 851 – 852):

- międzynarodowa konwencja w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach podpisana w Londynie 5 października 2001 r.,

- oświadczenie rządowe z 21 maja 2008 roku, że wskazana konwencja wejdzie w życie 17 września tego roku.

Rozporządzenie ministra ministra rolnictwa i rozwoju wsi

(poz. 853) z 18 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013; od 28 lipca.

Zobacz treść Dz.U nr 134

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ