[srodtytul]Rozporządzenia Rady Ministrów [/srodtytul](poz. 1263 – 1266), cztery z 17 września, zmieniające rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis:

– na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na jednolitym rynku europejskim,

– na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na JRE,

– na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na JRE,

– na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych; wszystkie weszły w życie 29 września.

[srodtytul]Rozporządzenia ministrów [/srodtytul](poz. 1267 – 1274):

[b]finansów[/b], dwa z 10 oraz z 16 i 17 września, w sprawie:

– sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych (następne rozporządzenie dotyczy osób prawnych) w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych; oba 14 października,

– norm szacunkowych dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej; 1 stycznia 2010 r.,

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

– zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych; 14 października,

[b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 3 września zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych; 14 października,

[b]sprawiedliwości[/b] z 23 września zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury; 1 października,

[b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 10 września w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej; 1 stycznia 2010 r., ale niektóre przepisy 1 października,

[b]środowiska [/b]z 17 września w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów; 1 stycznia 2010 r.

[srodtytul]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/srodtytul] (poz. 1275 – 1276):

- z 15 września (P 33/07) o zgodności z konstytucją art. 73 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

- z 21 września (P 46/08) o niezgodności z konstytucją art. 49b ust. 1 prawa budowlanego w części obejmującej wyrażenie „w dniu wszczęcia postępowania”; w tym zakresie stracił moc 29 września.

Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=326415]Dz.U. nr 160[/link]