[b]Uchwały Senatu RP [/b](poz. 865 – 866), dwie z 7 października, w sprawie:

- uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745 – 1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci,

- ustanowienia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina.

[b]Uchwała Rady Ministrów[/b] (poz. 867) nr 178 z 6 października w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej; weszła w życie z dniem podpisania, tj. 6 października.

[b]Uchwała Rady Polityki Pieniężnej [/b](poz. 868) z 30 września w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2010; wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r.

[b]Komunikat nr 10/2009/ (DOKE) (poz. 869)[/b] prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 12 października w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=328485]M.P. nr 66[/link]