[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 436 – 440), z 31 marca, 6 i 13 kwietnia oraz dwa z 20 kwietnia, w sprawie:

- wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonelli w stadach indyków hodowlanych” na lata 2010 – 2012; weszło w życie 27 kwietnia,

- warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących idee powszechnego spisu rolnego w 2010 r.; to rozporządzenie i wszystkie następne wchodzą w życie 12 maja,

- trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

- analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (zmiana),

- trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (zmiana).

[b]Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów [/b](poz. 441) z 16 kwietnia w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Celnej informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych; 12 maja.

Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=350196]Dz.U Nr 68[/link]