[srodtytul]SŁUŻBA CELNA[/srodtytul]

>> rozporządzenie ministra finansów dotyczące oddelegowania funkcjonariusza celnego do wykonywania pracy poza Służbą Celną ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=349781]DzU nr 67, poz. 428[/link])

[srodtytul]OŚWIATA[/srodtytul]

>> w szkołach muzycznych II stopnia, baletowych, sztuk pięknych i liceach plastycznych wolne od zajęć są dni, w których odbywa się część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz tego języka obcego, do egzaminu z którego przystąpiła największa liczba absolwentów – to istota zmienionego rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=349779]DzU nr 67, poz. 431[/link])

[srodtytul]WOJSKO[/srodtytul]

>> zmienione rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=349777]DzU nr 67, poz. 432[/link])

>> tematem następnego jego rozporządzenia, też zmienionego, są świadectwa służby żołnierzy zawodowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=349775]DzU nr 67, poz. 433[/link])

[srodtytul]PROKURAT0RZY[/srodtytul]

>> rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=349769]DzU nr 67, poz. 435[/link])

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

[srodtytul]PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY [/srodtytul]

>> od 7 maja obowiązuje zmienione rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o warunkach i trybie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352715](DzU nr 76, poz. 500)[/link]

[srodtytul]WYBORY[/srodtytul]

>> także 7 maja weszła w życie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej na temat zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów prezydenta RP 20 czerwca 2010 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352619]MP nr 33, poz. 478[/link])