- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (DzU z 27 kwietnia 2015 r., poz. 575)