- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (DzU z 9 grudnia 2016 r., poz. 1989)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (DzU z 16 grudnia 2016 r., poz. 2053)