Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 września 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2018