fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Przychodnie POZ zamknięte przed pacjentami - wyniki weryfikacji przeprowadzonej przez Rzecznika Praw Pacjenta

Fotorzepa, Robert Gardziński
Do 12 proc. przychodni POZ nie można się dodzwonić, a w 13 proc. tych, do których dodzwonić się udało, nie było możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego, ani w dniu zgłoszenia, ani w kolejnych dniach - takie są pierwsze wyniki weryfikacji dostępności świadczeń zdrowotnych w placówkach ochrony zdrowia przeprowadzonej przez Rzecznika Praw Pacjenta i NFZ.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec postanowił zweryfikować sygnały od pacjentów o trudnościach z uzyskaniem świadczeń. Chciał sprawdzić, czy  występują problemy z zarejestrowaniem się do lekarza za pośrednictwem telefonu; zarejestrowaniem się do lekarza osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej; uzyskaniem wizyty osobistej; dostępnością do leków (wizyty recepturowe); wizytami domowymi. Po tygodniu  stwierdził nieprawidłowości w części przychodni POZ w województwie mazowieckim.

Okazało się, że w 79 proc. sprawdzanych placówek nie można zarejestrować się osobiście do lekarza (brak możliwości wejścia do przychodni), do 12 proc. placówek nie można się było dodzwonić, a z 8 proc. kontakt jest utrudniony. W 13 proc. placówek, pomimo kontaktu telefonicznego, nie było możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego, zarówno w dniu zgłoszenia, jak i kolejnych dniach.

Do przychodni, w których wystąpiły nieprawidłowości, Rzecznik skieruje wystąpienie o podjęcie działań naprawczych. Jeśli przychodnie je zlekceważą, Rzecznik zapowiada podjęcie stosownych kroków, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Narodowego Funduszu Zdrowia – przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny zapewnić dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

RPP przypomina, że do jego głównych zadań należy ochrona praw zarówno indywidualnego pacjenta, jak i zbiorowych praw pacjentów oraz podejmowanie działań w przypadkach ich naruszenia, występowanie do organów władzy publicznej w sprawach systemowych, rozwiązań poprawiających ochronę i egzekwowanie praw pacjentów, a także monitorowanie sytuacji przestrzegania praw pacjentów w systemie ochrony zdrowia.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA