fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Kliniki in vitro z nowymi standardami

123RF
Od listopada zaczną obowiązywać wymagania ustalone dla ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji.

Po wejściu w życie ustawy o in vitro kliniki, które dotychczas pomagały parom w poczęciu potomka, będą mogły działać bez pozwolenia tylko przez 12 miesięcy. Potem muszą spełnić standardy unijnego prawa.

Ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji powinien np. być samodzielnym budynkiem, zespołem budynków lub być całkowicie oddzielony od pomieszczeń wykorzystywanych do innych celów. Jego pomieszczenia i urządzenia muszą zapewnić prawidłowy przebieg pobierania, przetwarzania, odbioru, rejestracji i dystrybucji komórek rozrodczych oraz tworzenia zarodków.


Takie wymogi przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji. Ma wejść w życie z początkiem listopada.


Ośrodki medyczne wspomaganej prokreacji będą stale nadzorowane i i kontrolowane. Pozwolenia na ich prowadzenie będą weryfikowane co pięć lat. Kontrola pomieszczeń będzie przeprowadzana nie rzadziej niż co dwa lata.


Ministerstwo przesłało do konsultacji społecznych także projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń w pobieraniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, testowaniu i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków. Takie kursy będą musiały obejmować przynajmniej 25 godzin dydaktycznych, w tym nie mniej niż 10 godzin zajęć praktycznych.

Ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji powinien np. być samodzielnym budynkiem, zespołem budynków lub być całkowicie oddzielony od pomieszczeń wykorzystywanych do innych celów. Jego pomieszczenia i urządzenia muszą zapewnić prawidłowy przebieg pobierania, przetwarzania, odbioru, rejestracji i dystrybucji komórek rozrodczych oraz tworzenia zarodków.


Takie wymogi przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji. Ma wejść w życie z początkiem listopada.


Ośrodki medyczne wspomaganej prokreacji będą stale nadzorowane i i kontrolowane. Pozwolenia na ich prowadzenie będą weryfikowane co pięć lat. Kontrola pomieszczeń będzie przeprowadzana nie rzadziej niż co dwa lata.


Ministerstwo przesłało do konsultacji społecznych także projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń w pobieraniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, testowaniu i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków. Takie kursy będą musiały obejmować przynajmniej 25 godzin dydaktycznych, w tym nie mniej niż 10 godzin zajęć praktycznych.


Takie wymogi przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji. Ma wejść w życie z początkiem listopada.


Ośrodki medyczne wspomaganej prokreacji będą stale nadzorowane i i kontrolowane. Pozwolenia na ich prowadzenie będą weryfikowane co pięć lat. Kontrola pomieszczeń będzie przeprowadzana nie rzadziej niż co dwa lata.


Ministerstwo przesłało do konsultacji społecznych także projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń w pobieraniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, testowaniu i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków. Takie kursy będą musiały obejmować przynajmniej 25 godzin dydaktycznych, w tym nie mniej niż 10 godzin zajęć praktycznych.

etap legislacji: konsultacje społeczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA