fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dialog konkurencyjny - zamówienia publiczne w nowych dyrektywach unijnych

www.sxc.hu
Dialog konkurencyjny wymaga znacznego zaangażowania od podmiotów prywatnych, dlatego zamawiający mogą przewidzieć nagrody lub płatności dla jego uczestników.

Dialog konkurencyjny jest jednym z trybów udzielenia zamówienia publicznego. Został wprowadzony do ustawy – Prawo zamówień publicznych nowelizacją z 2006 r., która dostosowywała w tym zakresie prawo polskie do ustawodawstwa unijnego. W preambule do dyrektywy 2004/18/WE ustawodawca wspólnotowy wyjaśnił, że w zakresie, w jakim zastosowanie procedur otwartych lub ograniczonych nie pozwala na udzielenie zamówień szczególnie złożonych, należało przyjąć procedurę na tyle elastyczną, by z jednej strony chroniła konkurencję, z drugiej zaś stwarzała możliwość omówienia wielu aspektów z wykonawcami.

Konieczna współpraca i dyskusja

Tryb ten nie jest jednak powszechnie stosowany w praktyce, ponieważ wykorzystuje się go do projektów niestandardowych, skomplikowanych, systemowych, multidyscyplinarnych i często nowatorskich. Wymagają one współpracy i dyskusji sektora prywatnego i publicznego w celu określenia najbardziej odpowiednich parametrów technicznych oraz...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA