Zadania

Prawo wodne: ceny wody będę zatwierdzane centralnie

Adobe Stock
Od Nowego Roku ceny wody będą zatwierdzane centralnie. Ma to zapobiegać podwyżkom.

Gminy stracą wpływ na stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Rada Ministrów zamierza w ten sposób zapobiegać podwyżkom cen wody w przyszłości.

Proponowana zmiana jest ściśle związana z nowym prawem wodnym wchodzącym w życie od 1 stycznia 2018 r. To na jego podstawie zostanie powołany nowy organ zajmujący się gospodarką wodną: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. I to właśnie Wody Polskie mają zatwierdzać taryfy stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, a nie rada gminy lub miasta

Taryfami zajmie się więc organ centralny, a gminy, których zadaniem własnym jest dostarczanie wody i odbieranie ścieków, stracą kontrolę nad cennikiem tych usług.

Wody Polskie mają również rozstrzygać spory między przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi i odbiorcami usług oraz między przedsiębiorcami.

Rząd powołuje się przy tym na raport Najwyższej Izby Kontroli z 2016 r.

NIK zwraca uwagę, że obciążenie budżetów domowych kosztami dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Polsce należy do najwyższych w Unii Europejskiej i osiągnęło już poziom, powyżej którego zostanie naruszona unijna zasada dostępności cenowej usług (wynika ona z traktatu akcesyjnego).

W latach 2011–2016 ceny usług wodociągowo-kanalizacyjnych w pięciu objętych kontrolą dużych przedsiębiorstwach wzrosły od 18 proc. do 42 proc.

Projekt krytykują samorządy. Obawiają się, że ceny mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych kosztów. ©?

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL