fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wynajem

Oświadczenie ochroni przed dopłatą

Fotorzepa/JerzyDudek
Zarabiający na wynajmie mieszkań muszą uważać, by nie wpaść w uwłaszczeniową pułapkę.

Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności – choć co do zasady dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, których właścicielami są osoby fizyczne – znajdzie też zastosowanie do lokali użytkowych, a także mieszkań będących własnością firm. Wszystko dlatego, że ustawodawca uznał, iż uwłaszczenie obejmie grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, w których co najmniej połowę lokali stanowią te mieszkalne.

Osoby, które mają w blokach lokale użytkowe albo też jako firmy wynajmują wiele mieszkań, muszą dość szybko podjąć decyzję, w jaki sposób wniosą tzw. opłatę przekształceniową. Jeśli zorientują się zbyt późno, mogą być narażone na opłaty z tytułu przekroczenia limitów pomocy publicznej (ta w ciągu trzech lat nie może przekroczyć 200 tys. euro).

– Osoby wynajmujące mieszkania są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 3 prawa przedsiębiorców. Wobec tego powinny złożyć organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty zgodnie z treścią art. 6a znowelizowanej ustawy o użytkowaniu – uważa Dorota Nadolna-Jasińska, radca prawny w Grupie Prawnej Togatus.

Właściciel gruntu pod nieruchomością wykorzystywaną do prowadzenia działalności może w terminie trzech miesięcy od przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez 99 lat (jeśli dotąd wnosił opłatę w wysokości 1 proc. wartości nieruchomości) lub 50 lat (gdy stawka wynosiła 2 proc.).

Jest to alternatywa dla standardowego trybu, zakładającego wnoszenie opłat przekształceniowych przez 20 lat, która jednak w przypadku przedsiębiorców wiązać się może z przekroczeniem limitów pomocy de minimis i ewentualną dopłatą z tego tytułu (jak wyliczana będzie dopłata, pokazujemy w ramce).

A co, jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć oświadczenie o wnoszeniu długoterminowych opłat? Trudno powiedzieć.

– W przypadku upływu terminu trzech miesięcy tylko teoretycznie pewne szanse ratunku daje nam wprowadzony przez nowelę w art. 7 ustawy przekształceniowej nowy ust. 6b, zgodnie z którym właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w okresie pozostałym do wnoszenia opłaty w każdym czasie może złożyć nowe oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty stosownie do ust. 6 albo 6a, z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat – wskazuje Mateusz Grabiec, partner w kancelarii Baker McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.

– Wydaje się, że z perspektywy obowiązku dopłaty do wartości rynkowej nieruchomości może on spełniać swoją rolę tylko w przypadku zmiany polegającej na rezygnacji z płatności długoterminowej – dodaje ekspert.

Gdy dany podmiot nie złoży oświadczenia, przejście na zasadę płatności długoterminowej może być więc trudne.

– Można bronić poglądu, że zmiana taka również powinna skutkować wyeliminowaniem obowiązku jednorazowej dopłaty, ale raczej tylko wtedy, gdy wniosek o płatność długoterminową zostanie złożony przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie – uważa Mateusz Grabiec. ©?

>Jak liczyć wysokość dopłaty z tytułu przekroczenia pomocy publicznej

Wartość dopłaty = wartość rynkowa gruntu – (wartość sumy opłat + wartość dostępnego limitu pomocy de minimis)

? Przykład. Beneficjent posiada do wykorzystania cały limit pomocy de minimis. Wartość rynkowa gruntu wynosi 6 mln zł.

6 000 000 zł – (1 200 000 zł + 800 000 zł) = 6 000 000 zł – 2 000 000 zł = 4 000 000 zł.

Wartość dopłaty wynosi zatem 4 000 000 zł.

(przyjęto, że obowiązuje 1-proc. stawka opłaty rocznej, a kurs 1 euro = 4 zł; opracowano na podstawie wyjaśnień Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA