fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wynagrodzenia

Mniej dla zarządów, więcej dla pracowników

123RF
Łączne pobory szefa firmy z WIG20 wyniosły w 2018 r. średnio 2,4 mln złotych. To ponad 20 razy więcej niż płaca zatrudnianych przez te spółki pracowników.

W ubiegłym roku 19 giełdowych spółek z WIG20, których raporty przeanalizowaliśmy, na wynagrodzenia zarządów wraz z bonusami wydało prawie 184 mln zł. To o 21,5 proc. mniej niż w 2017 r. Także płace podstawowe członków zarządów, nieuwzględniające premii i bonusów, spadły o 11 proc.

Podstawowe płace samych szefów spółek wzrosły o nieco ponad 3 proc. O 2,5 proc. zwiększyły się także zarobki rad nadzorczych. Więcej niż przed rokiem zarobili również szeregowi pracownicy (o 9 proc.). Średnia podstawowa pensja prezesa spółki z WIG20 poszła w górę o 3,2 proc. i wynosiła 914 tys. zł.

Milionowe pensje

Uwzględniając wszelkie premie i dodatki, prezesi zarabiali średnio 2,4 mln zł rocznie. Wynik zawyża firma Cyfrowy Polsat, gdzie wynagrodzenie prezesa w 2018 roku wzrosło o ponad 260 proc. Mediana płac prezesów wynosi 1,86 mln zł i jest o 8,2 proc. niższa niż w 2017 r.

Najwięcej w 2018 roku zarobił prezes Cyfrowego Polsatu Tobias Solorz – 11 milionów złotych, z czego tylko 1,5 mln zł stanowiła pensja podstawowa, a 9,5 mln zł to premie i dodatki. Drugie miejsce z ponad 5 mln zł dochodów zajmuje Cezary Stypułkowski z mBanku, na którego wynagrodzenie składa się 3,58 mln zł pensji (wzrost o 34,5 proc.) oraz 1,48 mln zł wynagrodzenia zmiennego (wzrost o 16,2 proc.). Trzecie miejsce z ponad 4,4 mln zł wynagrodzenia przypadło prezesowi spółki Orange Polska Jeanowi-François Fallacherowi (po wzroście o 5 proc.).

W związku ze zmianą osoby zarządzającej cztery spółki nie znalazły się w naszym zestawieniu. W 2018 roku np. Alior Bank miał aż trzech prezesów. W trakcie 2018 r. nowi prezesi objęli także stery w PKN Orlen, Grupie Lotos i KGHM.

Nasze zestawienie nie obejmuje również spółki Play, ponieważ nie podaje ona w raporcie rocznym informacji o wynagrodzeniach członków zarządu.

Przede wszystkim prezes

Płace szefów stanowiły około 30 proc. wydatków na wynagrodzenia zarządów. Podstawowa pensja członka zarządu stanowiła w 2018 roku około 57 proc. całości pobieranego wynagrodzenia, o 8 proc. więcej niż w 2017 roku.

Najwięcej na płace menedżerów przeznaczyły Cyfrowy Polsat oraz mBank. W obu firmach nastąpił ponad 50-proc. ich wzrost. Znacznie spadły zaś koszty wynagrodzeń zarządu w PZU (spadek o 59,3 proc.). Firma nie wypłaciła premii za 2017 i 2018 rok. Zgodnie z obowiązującym systemem osobom zarządzającym może przysługiwać premia za lata 2017 i 2018, lecz jej wypłata może mieć miejsce w następnych okresach. W związku z powyższym na wypłatę premii za lata 2017–2018 utworzono rezerwę w wysokości ponad 9 mln zł.

Drobne docenienie nadzoru

Nieco więcej zarobiły osoby zasiadające w radach nadzorczych. W sumie 19 firm z WIG20, których raporty przeanalizowaliśmy, wydało na ten cel prawie 19,5 mln zł. Średnia pensja członka rady nadzorczej wyniosła 100 tys. zł.

Pracownicy firm z WIG20 zarobili łącznie nieco ponad 40 mld zł, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Przeciętne wynagrodzenie w największych giełdowych spółkach wyniosło w 2018 roku niespełna 115 tys. złotych.

W tym czasie spółki te o 2,3 proc. zwiększyły zatrudnienie. W 2018 roku firmy z warszawskiego parkietu uwzględnione w WIG20 zanotowały prawie 11-proc. wzrost przychodów w stosunku do 2017 r. O 6 proc. spadły zyski.

Marcin Materna dyrektor Departamentu Analiz Millennium Dom Maklerski

Uwagę zwraca dysproporcja pomiędzy zarobkami w spółkach prywatnych i państwowych. O ile w tych pierwszych panuje pełna dowolność i wynagrodzenie zarządu pozostaje w gestii najczęściej głównego akcjonariusza, o tyle uposażenie w spółkach należących do Skarbu Państwa regulują odpowiednie ustawy.

Dominik Niszcz analityk Raiffeisena

Wynagrodzenia w zarządach największych spółek warto rozpatrywać w kontekście wyników osiąganych przez te firmy oraz w zestawieniu ze średnią płacą. Średnia pensja prezesa (2,4 mln zł) spółek z WIG20 to ok. 40-krotność przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, zaś mediana pensji prezesów (ok. 1,8 mln zł) implikuje 25-krotność średniej pensji w naszej gospodarce.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA