fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Kary za brak skrzynki pocztowej przed domem

AdobeStock
Urząd Miasta Kalisza przypomniał mieszkańcom o obowiązku umieszczania oddawczych skrzynek pocztowych. Za zaniechanie tego obowiązku grożą wysokie kary - nawet 10 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) właściciel lub współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny lub budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 506).

Obowiązek ten powinien być realizowany:

1) w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości; 2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

Osoby nie realizujące obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszczające oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji podlegają karze pieniężnej.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe, wysokość kary pieniężnej może wynieść do 10 000,00 złotych.

Urząd zauważył, że wiele osób, mimo nałożonego obowiązku nie montuje skrzynek pocztowych, co m.in. uniemożliwia bezpieczne pozostawienie korespondencji, zawiadomienia o pozostawieniu pisma urzędowego sąsiadowi lub dozorcy bądź możliwości jego odbioru w Urzędzie.

Wiele skrzynek również, z uwagi na stan techniczny uniemożliwia bądź w znacznym stopniu utrudnia bezpieczne pozostawienie przesyłek.

Źródło: rp.pl, kalisz.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA