fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Spółki wodne nie zawsze bez VAT

Bloomberg
Nie można stwierdzić, że spółki wodne są zwolnione z VAT. Zakres ich działalności sprawia, że od niektórych czynności muszą odprowadzić podatek.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 144 posła Eugeniusza Kłopotka o opodatkowaniu VAT spółek wodnych i prośbę o jednolite w kraju stosowanie tych przepisów stwierdziło, że generalnej zasady sformułować się nie da. Opodatkowanie każdej takiej spółki trzeba zatem ustalać indywidualnie, analizując jej działalność.

Poseł podkreślił, że źródłem finansowania zadań statutowych spółek wodnych są składki członkowskie, dotacje z budżetu państwa, samorządu terytorialnego oraz inne świadczenia wnoszone przez członków lub ponoszone przez podmioty niebędące członkami, ale odnoszące korzyści ze sprawnych urządzeń melioracyjnych, co zapewniają spółki.

Spółki wodne, jak sugeruje sama nazwa, zajmują się gospodarką wodną. Są organizacjami non profit. Poseł stwierdził, że skoro nie działają dla osiągnięcia zysku, przysługuje im zwolnienie od VAT.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację nie było tak kategoryczne. Spółki wodne, jak wyjaśniło, powołują się na prawo wodne, są formami organizacyjnymi, które zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych tą ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Zaspokajając potrzeby zrzeszonych w nich osób w dziedzinie gospodarowania wodami, spółki wodne mogą podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku netto.

Zysk ten przeznacza się wyłącznie na cele statutowe spółki.

Zgodnie z ustawą o VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Są one opodatkowane niezależne od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków i form wymaganych przepisami prawa. Warunkiem ich opodatkowania jest jedynie to, by zostały dokonane przez podatnika działającego w takim charakterze, tj. osobę wykorzystującą towary lub wartości niematerialne i prawne w sposób ciągły do celów zarobkowych, bez względu na rezultat tej działalności.

To pojemne regulacje.

– Nie jest zatem możliwe formułowanie generalnych i uniwersalnych zarazem ocen w odniesieniu do tych podmiotów bez wnikliwego zbadania konkretnych sytuacji. Opodatkowanie VAT czynności podejmowanych przez spółki wodne kształtować się bowiem może różnie w zależności od konkretnego stanu faktycznego – stwierdziło ministerstwo.

Odnośnie do apelu o jednolite stosowanie przepisów resort odpowiedział, że minister sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych i nie może ingerować w postępowania.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA