fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Uchodźcy

Szwajcaria: Rośnie liczba nieletnich małżonków

By MadGeographer (File:Lago di Lugano2.jpg colors slightly corrected) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Liczba nieletnich małżonków w Szwajcarii znacznie się zwiększyła - informuje organizacja broniąca praw dzieci. Centrum Przeciwko Wymuszonym Małżeństwom z Zurychu alarmuje, że od początku roku wykryto w tym kraju 26 małżeństw z udziałem osób poniżej 16 roku życia.

W Szwajcarii zakazane jest utrzymywanie stosunków płciowych z osobą mającą mniej niż 16 lat (w Polsce granica ta wynosi 15 lat). Tymczasem spośród 119 małżeństw z udziałem osób poniżej 18. roku życia odnotowanych przez organizację z Zurychu, w aż 26 jeden z małżonków miał poniżej 16. roku życia. Centrum informuje, że odkryło przypadki, w których jeden z małżonków miał zaledwie 10 lat.

Centrum zwraca uwagę na nagły wzrost liczby małżeństw z udziałem nieletnich i przypomina, że od 2005 do 2015 roku Centrum wykryło zaledwie pięć przypadków małżeństwa z osobą poniżej 16. roku życia. Tymczasem po pierwszym półroczu 2016 roku liczba ta jest już pięciokrotnie większa.

Większość nieletnich małżonków to imigranci z Erytrei, Somalii, Iraku, Afganistanu i Syrii - informuje dyrektor Centrum Anu Sivaganesan w rozmowie z lokalnymi mediami. Sivaganesan dodaje, że wzrost liczby takich małżeństw to efekt napływu uchodźców do Szwajcarii.

Sivaganesan ubolewa nad tym, że w Szwajcarii jak dotąd nie stworzono systemu pozwalającego na wykrywanie małżeństw będących jawnym pogwałceniem szwajcarskiego prawa. Dodaje, że o części takich małżeństw Centrum dowiaduje się od samych nieletnich znajdujących się w takich związkach, a większość informacji zdobywa dzięki szkołom, opiece socjalnej, a także instytucjom odpowiedzialnym za ochronę praw dzieci i personelowi ośrodków dla uchodźców.

Centrum po wykryciu małżeństwa niezgodnego ze szwajcarskim prawem podejmuje działania mające na celu odseparowanie nieletniego od jego małżonka oraz "przywrócenie dziecku części jego dzieciństwa".

Szwajcarskie prawo przewiduje nawet pięć lat więzienia dla odpowiedzialnych za zmuszenie kogoś do zawarcia związku małżeńskiego.

Centrum z Zurychu apeluje jednak o wprowadzenie do prawa przepisu, na mocy którego każde małżeństwo zawarte z nieletnim poza granicami Szwajcarii, automatycznie traciłoby moc prawną na terytorium Szwajcarii. Obecnie prawo umożliwia trwanie takiego małżeństwa "w przypadku, gdy jest to zgodne z interesem obydwojga małżonków".

Źródło: thelocal.ch
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA