fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Nowe sądy z zakresu prawa własności intelektualnej

Fotolia
3 grudnia 2019 roku Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego, który przewiduje utworzenie sądów zajmujących się wyłącznie sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej.

Zmianę przewidującą specjalizację sądownictwa w tym zakresie zasadniczo należy ocenić pozytywnie. Rozstrzyganie zagadnień z dziedziny praw na dobrach niematerialnych wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale także znajomości bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy też Urzędu Patentowego RP. Z pewnością powołanie sądów, w których orzekać będzie wyspecjalizowana w dziedzinie własności intelektualnej kadra sędziowska, przyczyni się do szybkości rozstrzygania tych spraw, a także poprawy jakości orzecznictwa.

Wątpliwości, jakie nasuwają się w związku z projektem zmian, dotyczą utworzenia jedynie czterech ośrodków zajmujących się zagadnieniami ze wspomnianej dziedziny. Może to zniechęcać do wszczynania sporów osoby, które mieszkają, czy też prowadzą działalność z dala od sądów właściwych w tych sprawach. Dodatkowo projekt nowelizacji przewiduje obowiązkową reprezentację przez profesjonalnych pełnomocników. Czas poświęcany na dojazdy na rozprawę lub choćby spotkanie z pełnomocnikiem, a także sama konieczność zastępstwa procesowego, będą generować dodatkowe koszty. Pojawia się także pytanie, czy ta niewielka liczba wyspecjalizowanych ośrodków będzie w stanie sprawnie rozstrzygać sprawy spływające z całego kraju. Dotyczy to zwłaszcza postępowań apelacyjnych, gdyż tu przewidziano utworzenie wyłącznie dwóch sądów II instancji.

Projekt przewiduje także wyłączną właściwość sądu w Warszawie w sprawach uznanych za najbardziej skomplikowane, tj. dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym. Przy tym sąd ten nadal będzie rozpatrywał pozostałe sprawy z obszaru jego właściwości, co w rezultacie może skutkować jego przeciążeniem.

Niezależnie od powyższych wątpliwości sam kierunek zmian należy ocenić pozytywnie. Utworzenie wyspecjalizowanych jednostek w zakresie prawa własności intelektualnej powinno przyczynić się do większej pewności obrotu w zakresie prawa własności intelektualnej. Tym samym zmniejszone może zostać ryzyko związane z inwestycjami w tym obszarze.

Autorka jest adwokatem w kancelarii Patpol Legal

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA