fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy trzeba ustanowić opiekę lub kuratelę - orzecznictwo SN

Adobe Stock
SN rygorystycznie podchodzi do wykładni przesłanek ubezwłasnowolnienia ze względu na daleko posuniętą ingerencję w sferę praw osobistych osoby fizycznej w przypadku jej ubezwłasnowolnienia całkowitego.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych (art. 30 Konstytucji RP).

Godność człowieka jest uwzględniania i szanowana tylko wtedy, gdy ma on możliwość samodzielnej realizacji swojej osobowości, a zwłaszcza gdy nie jest wyłącznie przedmiotem działań ze strony innych uprawnionych podmiotów realizujących za niego jego prawa i cele (uchwała Sądu Najwyższego z 28 września 2016 r., sygn. III CZP 38/16).

Czytaj także: Zawód kuratora sądowego - co chce zmienić ministerstwo sprawiedliwości 

Przy czym osoba, która ukończyła lat 13, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem (art. 13 § 1 k.c.). Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustan...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA