fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polityka

Wojciech Sikora z Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

prezydent.pl
Wojciech Sikora – działacz opozycji demokratycznej w PRL, publicysta i kierownik „Instytutu Literackiego” w Maisons-Laffitte otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Sikora jest absolwentem VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Studiował  filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W czasie studiów był opozycyjnym działaczem studenckim. Latem 1976 r. współuczestniczył w zbieraniu podpisów na listach w obronie represjonowanych robotników Radomia. Uczestniczył w zebraniach Komitetu Obrony Robotników. W maju 1977 r., po śmierci Stanisława Pyjasa brał udział w organizowaniu bojkotu krakowskich Juwenaliów. Brał udział w działalności Studenckiego Komitetu Solidarności. Współuczestniczył w kolportażu prasy niezależnej, głównie „Robotnika” w Nowej Hucie oraz w akcjach ulotkowych pod bramą kombinatu Huty im. Lenina. Był  wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin.

29 sierpnia 1980 aresztowany wraz z Andrzejem Mietkowskim i Bronisławem Wildsteinem. Jego nazwisko znalazło się na ogólnopolskiej liście aresztowanych, których uwolnienia domagali się strajkujący w Gdańsku stoczniowcy.

Współzakładał niezależny ruch studencki. Uczestniczył w zakładaniu pierwszych kół NSZZ Solidarność.

Od czerwca 1981 r. przebywał w Paryżu, gdzie poznał Jerzego Giedroycia i podjął dorywczą pracę w paryskiej "Kulturze". Po wprowadzeniu stany wojennego pozostał we Francji, gdzie uzyskał azyl polityczny. W latach 1982–1989 był działaczem polskich organizacji emigracyjnych. W latach 1982–1986 pracował w emigracyjnym miesięczniku „Kontakt”, kontynuował też współpracę "Kulturą". Współpracował z Sekcją Polską Radia Wolna Europa. W latach 1983–1989 był francuskim przedstawicielem i sekretarzem na Europę australijskiej Fundacji Polcul - Polskiej Fundacji Kultury.

Od 1984 r. był członkiem redakcji i przedstawicielem na Zachodzie krakowskiego kwartalnika niezależnego „Arka”. Od 1987 do 2002 r. był sekretarzem Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce w Paryżu, któremu przewodniczył Czesław Miłosz. Po 1989 r. m.in. pracował przez kilka lat jako „wolny strzelec” w Sekcji Polskiej Radio France Internationale.

Do Polski przyjechał po raz pierwszy dopiero w 1991 r.

Przez cały okres emigracji współpracował ściśle z Jerzy Giedroyciem i "Kulturą". Po śmierci Henryka Giedroycia z jego upoważnienia objął w marcu 2010 r. kierownictwo „Instytutu Literackiego” w Maisons-Laffitte od 2010 roku.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został wprowadzony ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA