fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Spłata kredytu dziecka przez rodziców bez podatku od spadków i darowizn

Adobe Stock
Dziecko nie płaci podatku od spadków i darowizn, jeśli matka i ojciec przystąpią do kredytu na jego własne mieszkanie i będą spłacać raty.

Warto, by rodzice, którzy chcą pomóc dziecku w spłacie kredytu, najpierw do niego przystąpili. Wówczas nie powstaje darowizna – wyjaśniła skarbówka w najnowszej interpretacji.

Czytaj także:

Taką odpowiedź dostała podatniczka, która w marcu 2019 r. kupiła mieszkanie za 207 tys. zł, z czego 150 tys. zł pochodziło z kredytu. 57 tys. zł stanowiło wkład własny, uzyskany w drodze darowizny od rodziców. Ze względu na brak zdolności kredytowej wnioskodawczyni zaciągnęła kredyt z rodzicami. To oznacza, że są oni współkredytobiorcami, solidarnie zobowiązanymi do spłaty. Mieszkanie należy wyłącznie do wnioskodawczyni, ale kredyt jest od początku spłacany przez rodziców. Podatniczka zapytała, czy spłata stanowi dla niej darowiznę, która jest zwolniona z podatku pod warunkiem złożenia do urzędu skarbowego formularza SD-Z2 oraz czy będzie musiała składać taką informację co miesiąc. Jej zdaniem nie, ponieważ rodzice nie dokonują darowizny na jej rzecz.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał jej rację. Przypomniał, że zgodnie z art. 888 § 1 kodeksu cywilnego poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Treść tego świadczenia określa umowa darowizny. Z kolei art. 366 § 1 k.c. definiuje odpowiedzialność solidarną dłużników. Stanowi, że kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Zgodnie z § 2 tego przepisu aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Dłużnik solidarny spłaca zatem własny dług, a nie cudzy.

„Spłaty kredytu przez współkredytobiorców-rodziców, tj. dłużników solidarnych z umowy kredytu, nie można zakwalifikować jako darowizny" – napisał dyrektor KIS.

Po stronie wnioskodawczyni nie powstaje obowiązek podatkowy określony w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Nie musi więc składać zgłoszenia SD-Z2, które służy do uzyskania zwolnienia z tej daniny. Obowiązek podatkowy nie powstał również w momencie udzielenia kredytu przez bank. Sam fakt zaciągnięcia go z rodzicami jest neutralny podatkowo.

Nr interpretacji: 0111-KDIB2-2.4015.100.2019.1.SK

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA