fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

PIT: kwota ulgi rodzinnej rośnie wraz z liczbą dzieci

123RF
Rodziny wielodzietne muszą pamiętać, że na każdą z pociech przysługuje im inna kwota odliczenia od podatku. Jeśli mają zbyt niski podatek, dostaną zwrot niewykorzystanej ulgi.

Jeszcze do niedawna kwota ulgi była jednakowa i wynosiła 1112,04 zł rocznie na każde dziecko. Teraz odpis zależy od liczby pociech w rodzinie. Odliczenie wynosi odpowiednio:

- na pierwsze i drugie dziecko 1112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie),

- na trzecie dziecko 2000,04 zł rocznie (166,67 zł miesięcznie),

- na czwarte dziecko 2700 zł rocznie (225 zł miesięcznie).

Rodzice z więcej niż jednym dzieckiem skorzystają z odpisu niezależnie od tego, ile zarobili. Tylko rodzicom wychowującym jedno dziecko odliczenie przysługuje pod warunkiem, że ich łączne dochody nie przekroczyły 112 tys. zł, gdy pozostawali cały rok w związku małżeńskim, a po 56 tys. zł, gdy nie pozostawali cały rok w związku małżeńskim. Jeśli w trakcie 2015 r. urodziło się drugie dziecko, limit nie znajduje już zastosowania.

Przykład: Państwo Nowakowie wychowują sześcioletnią córkę, a w październiku 2015 r. urodził im się syn. Nie ma więc znaczenia, że ich łączne dochody za 2015 r. wyniosły 150 tys. zł. Odliczą ulgę za cały rok na córkę (1112,04 zł) i za trzy miesiące na syna (3x 92,67 = 278 zł).

Niejednokrotnie kwota ulgi przewyższa kwotę podatku. W takiej sytuacji rodzicom przysługuje zwrot niewykorzystanej ulgi.

Dodatkową kwotę otrzymają tylko osoby, które wcześniej wpłaciły do systemu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwrot nie może być wyższy niż suma wpłaconych składek. To oznacza, że na pieniądze mogą liczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenia. Ci, którzy nie płacą ZUS, bo np. pracują wyłącznie na umowę o dzieło, rozliczą ulgę na dziecko, ale bez dodatkowego zwrotu.

Przykład: Państwo Malinowscy wychowują trójkę dzieci, na które przysługuje im ulga wynosząca łącznie 4224,12 zł. Ich podatek za 2015 r. wyniósł 3 tys. zł. Urząd skarbowy wypłaci im dodatkowy zwrot 4224,12 – 3000= 1224,12 zł. Warunkiem jest, by składki wpłacone przez nich w 2015 r. były wyższe niż oczekiwana kwota zwrotu.

Uwaga! W rozliczeniu za 2015 r. nie ma już druku PIT/UZ. Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi składa się w druku PIT-36 i PIT-37. W PIT-37 dodano część H, a w PIT-36 część K: „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci". Ponadto osoby korzystające z ulgi składają, podobnie jak w poprzednich latach, załącznik PIT/0.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA