Podatki

Walka ze smogiem wolna od PIT

123RF
Mieszkańcy nie zapłacą PIT od dotacji, które gmina przyznaje im na wymianę starych pieców.

Najnowsza interpretacja podatkowa to dobra informacja dla samorządów terytorialnych, które chcą poprawić jakość powietrza. Jeśli zwrócą mieszkańcom część wydatków na wymianę kopcących kotłów, nie będą musiały wystawiać PIT-8c. Środki te są zwolnione z PIT.

Krajowa Informacja Skarbowa odpowiedziała na pytanie gminy, która chce udzielać osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i poprawie jakości powietrza. Gmina podjęła we wrześniu 2017 r. uchwałę na podstawie przepisów o samorządzie gminnym i ochronie środowiska, dotyczącą regulaminu, na podstawie którego będzie przyznawane dofinansowanie. Zwróci mieszkańcom część poniesionych i udokumentowanych kosztów inwestycji, takich jak demontaż starego pieca oraz zakup i montaż nowego kotła gazowego lub na paliwa stałe określonej klasy. Może też dopłacić do zakupu i montażu palnika dopalającego dym. O wsparcie mogą się ubiegać osoby mające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach gminy.

Gmina chciała potwierdzić, że dotacje będą zwolnione z podatku i nie musi mieszkańcom wystawiać informacji o uzyskanych dochodach.

Dyrektor KIS przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacje to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetów: państwa, samorządów oraz z państwowych funduszy celowych, przeznaczone na finansowanie zadań publicznych.

Dyrektor KIS uznał na tej podstawie, że jeśli gmina dopłaci ze swojego budżetu do inwestycji służących ochronie środowiska, to mieszkańcy będą mieli z tego tytułu przychód. Skorzystają jednak ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. W konsekwencji gmina nie musi sporządzać dla nich informacji PIT-8c.

W innej interpretacji (0113-KDIPT23.4011.151.2017.2.SJ) skarbówka potwierdziła, że zwolnione z podatku będą dotacje dla mieszkańców, na które gmina zaciągnie pożyczkę z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Chodziło o dopłatę do wymiany kotłów centralnego ogrzewania w gospodarstwach domowych. Gmina napisała, że chce dopłacić 60 proc. wartości inwestycji netto, ale nie więcej niż 10 tys. zł.

Zwolniona z podatku będzie też pomoc na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwanie z budynków elementów azbestowych (0113-KDIPT2-2.4011.138.2017.3.ACZ).

numer interpretacji: 0115-KDIT2-2.4011. 362.2017.1.AG

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL