fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Wyrok TSUE: Armagedon czy z dużej chmury mały deszcz?

Adobe Stock
Oczekiwany od maja wyrok TSUE w sprawie kredytów indeksowanych do walut obcych został wydany w dniu 3.10 i spowodował z jednej strony euforie tzw frankowiczów z drugiej obawy przede wszystkim sektora bankowego oraz do pewnego stopnia instytucji nadzorujących rynki finansowe.

Oczekiwany wyrok TSUE spowodował w okresie ostatnich kilku miesięcy spadek wartości banków notowanych na GPW o ok 30% co oznacza dla ich akcjonariuszy stratę ok 25-30 mld pln a złotówka również się osłabiła w stosunku do tych walut które były stosowane w kredytach hipotecznych(CHF,Euro,US$).

Jak brzmi więc ten z obawą oczekiwany werdykt?

Wg Komunikatu Prasowego nr 129/19 w sprawie C-260/18 z 3.10.br "W zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty,prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów".

W uproszczeniu wyrok TSUE pozwala kredytobiorcom posiadającym umowy kredytowe indeksowane do walut obcych na unieważnienie tych umów - o ile sądy stwierdzą w nich klauzule abusywne (nieuczciwe)-i zwrot bankom sald z tych kredytów względnie dokonanie konwersji walut na złote przy oprocentowaniu wg stawek LIBOR. I zwroty sald jak i konwersje odbywałyby się wg kursów walut z dnia zawarcia takich umów kredytowych.

Werdykt TSUE stanowi wykładnię wg której sądy w Polsce będą rozpatrywać pozwy kredytobiorców, a która to wykładnia wydaje się być dla nich korzystna.

O ile obecnie wg Związku Banków Polskich ilość pozwów w tych sprawach jest stosunkowo niewielka (ok 2% całości ok 450 000 umów)to należy się liczyć z istotnym ich wzrostem w najbliższym czasie, co będzie stanowić poważne wyzwanie dla sądów w ich i tak niełatwej sytuacji wynikającej z polityki obecnej władzy.

Negatywny skutek- przy pełnej konwersji- na sektor bankowy ocenia się na 20 do nawet 60 mld PLN, co uderzy przede wszystkim banki posiadające dużą cześć takich kredytów (PKO BP, mBank, Millenium, Getin, Santander)wymagać ne będą istotnego dokapitalizowania o co może być niełatwo,ty bardziej że banki obciążone są nie tylko podatkiem dochodowym,ale i wpłatami na rzecz BFG,specjalnym podatkiem bankowym oraz daniną na rzecz tych kredytobiorców, którzy mają kłopoty z obsługą kredytów z powodów losowych.

Proces realizacji wyroku TSUE potrwa niechybnie kilka lat co ułatwi bankom dostosowanie się do nowych warunków działania, ale nie obędzie się bez podniesienia kosztów kredytu i ograniczenia akcji kredytowej.

• Autor jest ekonomistą,członkiem PRB i członkiem RN spółek notowanych na GPW

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA