Hubert A Janiszewski

Hubert A Janiszewski

publicysta ekonomiczny

Czy ten straszny EU-ETS wpływa na ceny energii

Blokowanie dalszego rozwoju i reformy unijnego systemu handlu emisjami CO2 nie jest w interesie ani naszej gospodarki, ani polskich gospodarstw domowych.

Hubert A. Janiszewski: Ilu migrantów stanie na granicy Polski

Co zrobi Europa, jeśli u jej granic stanie już nie 1–2 mln, ale 10–20 mln przybyszy? Co wtedy zrobi Polska?

Hubert A. Janiszewski: Skąd wziął się skok cen surowców energetycznych

Wzrost cen gazu w UE można było przewidzieć i podjąć przeciwdziałanie poprzez odbudowę zapasów i budowę platformy zakupowej.

Hubert A. Janiszewski: Dodatkowe koszty sporu o Turów

Brak zaufania Czechów zwiększa odmowa polskiego rządu wykonywania wyroków i postanowień TSUE. Skoro rząd ich nie wykonuje, to jaka jest pewność, że Polska wykona postanowienia porozumienia międzyrządowego w sprawie Turowa?

Hubert A. Janiszewski: Ile może nas kosztować lex anty-TVN

Nieprzemyślana, wręcz samobójcza próba zamknięcia krytycznej wobec władzy stacji TVN24 będzie miała istotne negatywne skutki gospodarcze i polityczne.

Hubert A. Janiszewski: Jak dojrzewają rady nadzorcze

Członkowie rady nadzorczej i jej komitetów nie powinni unikać roboczych kontaktów z pracownikami nadzorowanej spółki niebędącymi członkami zarządu. Zyskują dzięki temu większą znajomość problemów firmy i budują zaufanie do rady.

Hubert A. Janiszewski: Czebol, czyli propaganda sukcesu

Rynek spekuluje, że chcąc uniknąć wezwania na akcje Orlenu, związanego z fuzją z Lotosem i PGNiG, rząd może zmienić przepisy o obowiązkowych wezwaniach na akcje spółek notowanych na giełdzie.

Hubert A. Janiszewski: Czarny scenariusz

Czy frankowe orzeczenie Sądu Najwyższego spowoduje armagedon w sektorze bankowym, a w konsekwencji w finansach publicznych?

Hubert A. Janiszewski: Co zrobić z 500+ dla nauczycieli

Zamiast zabierać się za podstawę programową i zwiększanie dawki „patriotyzmu” w programach nauczania historii i literatury, niech pan minister edukacji zajmie się wreszcie cyfryzacją szkół.

Hubert A. Janiszewski: Zamykać szybciej czy dalej umierać?

Priorytetem na rok 2021 r. powinno być obok finansów publicznych przygotowanie kompleksowej polityki przekształcenia całego sektora energetycznego w celu osiągnięcia do 2050 r. neutralności klimatycznej.