fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Weryfikacja partnera poprzez raport

Tomasz Starzyk, Bisnode Polska
materiały prasowe
Raporty handlowe korzystają z wielu źródeł informacji. Uwzględniają dane rejestrowe, branżowe oraz typowo marketingowe. Pozwala to na pozyskanie pełnej i wiarygodnej informacji na temat zagranicznego kontrahenta w bardzo krótkim czasie.
Od potwierdzenia jego danych rejestrowych poprzez finanse po informacje z sądów o złożonych wnioskach upadłościowych lub likwidacyjnych. Dodatkowo raport wzbogacony jest o dwa istotne źródła: informację o moralności płatniczej oraz powiązania kapitałowe i osobowe badanej firmy z innymi przedsiębiorstwami na świecie. Pierwsze ze źródeł pozwala sprawdzić terminowość w regulowaniu należności od kontrahentów i zabezpiecza firmę przed problemami wynikającymi z opóźnionych płatności. Drugie źródło to największa na świecie baza danych podmiotów i powiązań zawierająca informacje o ponad 240 mln firm. Pozwala to na ustalenie ostatecznego beneficjenta, nawet gdy pochodzi on z odległych krańców świata.
Podstawową wartością raportu handlowego jest jednak ocena współpracy z partnerem handlowym. Negatywna opinia dla sprawdzającego powinna stanowić sygnał ostrzegawczy, a on sam powinien zastanowić się, czy ryzyko współpracy jest opłacalne. Dane historyczne zawarte w raporcie dostarczają wiedzy na temat przeszłej działalności firmy i pozwalają ocenić jej najbliższą przyszłość. Głównie za sprawą bogatej analizy porównawczej z podobnymi wielkością firmami działającymi w branży. Pozwala też dostrzec niebezpieczne symptomy u badanego kontrahenta, pod względem powiązań osób z kierownictwa z firmami w złej kondycji finansowej lub też znajdujących się na listach sankcyjnych i ostrzegawczych. Raport handlowy stanowi więc wielofunkcyjne narzędzie pozwalające odkrywać niebezpieczne obszary ryzyka działalności z konkretnym partnerem handlowym.
Raport handlowy Bisnode Polska spełnia dwie funkcje: informacyjną oraz wspomagającą zarządzenie ryzykiem w firmie. Pierwsza z nich pozwala klientom zaoszczędzić czas związany z ich samodzielnym pozyskiwaniem ze źródeł publicznych, druga pomaga podjąć właściwą decyzję związaną z zawarciem współpracy z klientem na warunkach kredytu kupieckiego. Ten drugi element bazuje na wiedzy specjalistów z zakresu analizy finansowej oraz statystyki, którzy przygotowali modele scoringowe, pozwalające ocenić prawdopodobieństwo upadku firm działających na całym świecie. Jest to więc jeden ze sposobów wykorzystania know-how w samodzielnej analizie kondycji finansowej kontrahentów. Bisnode dostarcza raporty z całego świata, wyjątkiem są kraje, w których aktualnie trwa wojna. Koszt pojedynczego raportu z zagranicy waha się od 310 do 520 zł. Zależny jest od kraju działalności badanego podmiotu. Dla przykładu raporty z krajów Europy zachodniej i południowej to koszt 310 zł, sprawdzenia podmiotów z Rosji, Ukrainy i Białorusi, plus kraje nadbałtyckie – 360 zł. Pozostałe kraje świata – 520 zł. Termin realizacji zawiera się od jednego do pięciu dni. W przypadku krajów egzotycznych to czas do 14 dni.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA