fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zasady zakończenia najmu

AdobeStock
W wyrokach sądowych wskazano, że uzależnienie możliwości wypowiedzenia umowy od ważnych przyczyn powoduje, że istotnego znaczenia nabiera ocena czy przyczyna ma charakter kwalifikowany; czy jest to przyczyna poważna.

Kodeksowe przepisy o najmie przewidują wygaśnięcie umowy najmu w następstwie jej wypowiedzenia przez wynajmującego bez zachowania terminów wypowiedzenia (art. 672 k.c.) oraz z zachowaniem tych terminów (art. 673 k.c.), przy czym w drugim przypadku uprawnienie to służy zarówno wynajmującemu, jak i najemcy (wyrok SN z 14 maja 1999 r., sygn. I CKN 28/98).

Jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia (art. 672 k.c.). Dotyczy to zarówno umów zawartych na czas oznaczony, jak i nieoznaczony.

Możliwe terminy

Zgodnie z art. 673 k.c., jeżeli strony w umowie nie oznaczyły czasu trwania najmu, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w sytuacji ich braku z zachowaniem terminów ustawowych (§ 1). Gdy czynsz jest płatny w odstępach dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA