fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepełnosprawni

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w Sejmie

Twitter/Henryk Szczepański
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Projekt przewiduje zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania, bezlimitowe finansowanie przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, osoby niepełnosprawne powinny być objęte szczególną opieką ze strony państwa. Wyraz tej zasadzie nadaje art. 68 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia przez władze publiczne możliwie jak najszerszej realizacji konstytucyjnych uprawnień osób niepełnosprawnych, proponuje się wprowadzenie do systemu prawa przewidzianych w projekcie rozwiązań.

Jak czytamy dalej, celem regulacji jest określenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Powyższa grupa osób w obecnym stanie prawnym nie znajduje się w katalogu osób, którym przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej", przyznają prawo do dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych poza kolejnością, a także uprawnienie do wyrobów medycznych bez względu na okresy użytkowania określone w przepisach o refundacji tych wyrobów.

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2018 roku.

Przypomnijmy, iż protest rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie trwa już piętnasty dzień. Domagają się zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego do wysokości 500 złotych miesięcznie na niepełnosprawne dziecko po ukończeniu 18. roku życia oraz zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy przewidujący, że od 1 czerwca renta socjalna zostanie podwyższona do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i wyniesie 1029 złotych 80 groszy (dotychczas 865 zł i trzy grosze).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA