fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Czas pracy nauczyciela pedagoga, psychologa i logopedy

www.sxc.hu
Nauczyciele pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i doradcy zawodowi mogą się wreszcie doczekać ustawowego uregulowania ich czasu pracy.

– Nie ma najmniejszego powodu, by różnicować grupę zawodową nauczycieli psychologów, pedagogów czy logopedów. Dowolność powoduje, że nauczyciele czują się defaworyzowani – powiedziała na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego Teresa Wargocka, wiceminister edukacji.

– Obecnie w zależności od gminy pensum psychologa wynosi od 20 do 38 godzin – mówi Roman Laskowski z NSZZ „Solidarność".

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III PZP 2/12) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych określa organ prowadzący szkołę lub placówkę. Dla innych nauczycieli pensum wynosi 18 godzin.

– W wielu samorządach jedynym sposobem zwiększenia wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest zwiększanie pensum psychologom i pedagogom. W oczywisty sposób odbija się to na jakości ich pracy – zauważa Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

O ustalenie ustawowych norm czasu pracy apelował też rzecznik praw obywatelskich. W piśmie do MEN podkreślił, że samorządy nie biorą pod uwagę, że podejmowane przez nich uchwały określające tygodniowy obowiązkowy wymiar czasu pracy psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i innych specjalistów podlegają rygorom art. 42 ustawy – Karta nauczyciela. Pensum to wymiar czasu pracy wykonywanej bezpośrednio z uczniem albo na jego rzecz. W sytuacji, kiedy w uchwałach gmin tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony został na bardzo wysokim poziomie, może się zdarzyć, że po uwzględnieniu pozostałych obowiązków, tj. innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, przygotowaniem się do ich prowadzenia czy samokształcenia, czas pracy tych nauczycieli przekroczy ustawową 40-godzinną tygodniową normę.

Minister Wargocka na posiedzeniu rady odniosła się także do postulatu podniesienia płac.

– Obecne wynagrodzenia nauczycieli są na bardzo niskim poziomie. Będziemy się starali je zwiększyć – zapowiedziała.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA