fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

RPO interweniuje ws. weteranów poza granicami kraju

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Ustawa o weteranach nie zapewnia adekwatnej pomocy wszystkim zainteresowanym, zwłaszcza weteranom ciężko poszkodowanym, wymagającym systematycznej opieki - uważa rzeczni praw obywatelskich.

Weterani oraz weterani poszkodowani stanowią coraz liczniejszą grupę osób z uwagi na stały udział Wojska Polskiego w działaniach poza granicami kraju.

Zdaniem rzecznika ustawa o weteranach działań poza granicami państwa znacznie poprawiła status weteranów, jednak nie jest w stanie zapewnić adekwatnej pomocy wszystkim zainteresowanym, zwłaszcza weteranom ciężko poszkodowanym, wymagającym systematycznej opieki. Jednocześnie pojawia się coraz więcej osób i organizacji pozarządowych zainteresowanych organizowaniem i prowadzeniem pomocy na rzecz środowisk weteranów.

W trakcie spotkań przedstawicieli Biura RPO ze środowiskiem weteranów działań poza granicami państwa okazało się, że organizacje pozarządowe świadczące pomoc na rzecz weteranów nie mają prawnych możliwości uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Wśród zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie została bowiem wymieniona działalność na rzecz weteranów.

- Jednak Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż wymienione w niniejszych ustawach jako należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb społecznych, umożliwiając tym samym szybszą reakcję na zachodzące w społeczeństwie przemiany - podkreśla rzecznik.

W jego ocenie, wprowadzenie dodatkowego zadania publicznego tzn. „działalności na rzecz weteranów" z jednej strony znacząco przyczyni się do poprawy sytuacji weteranów, z drugiej strony zapewni organizacjom pozarządowym racjonalne wspieranie potrzebujących.

W związku z powyższym rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra pracy i polityki społecznej z prośbą o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA