fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkaniowe

Co o uwłaszczeniu warto wiedzieć

ROL
Na stronie resortu inwestycji i rozwoju pojawiły się odpowiedzi na pytania dotyczące przekształcenia użytkowania we własność.
Już 1 stycznia 2019 roku dojdzie do powszechnego uwłaszczenia gruntów pod mieszkaniówką. To temat ważny dla milionów Polaków będących dziś użytkownikami wieczystymi gruntów, na których znajdują się ich domy, czy bloki, w których posiadają mieszkania. Na stronie ministerstwa znaleźć można podstawowe informacje o przekształceniu.
W tym m.in.o tym, jakie formalności są z nim związane, czy jak kształtuje się system bonifikat. Są jednak i odpowiedzi na pytania bardziej skomplikowane, które mogą nurtować wielu przyszłych właścicieli. Przykład? A choćby takie, czy opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność będzie mogła podlegać podwyżkom. Resort wskazuje, że ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nie wprowadza mechanizmu, który pozwalałby na aktualizację opłaty w uzależnieniu od zmian wartości nieruchomości (mechanizm taki funkcjonuje na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami). Zmiany w wysokości opłaty z tytułu przekształcenia podlegać będą natomiast jedynie waloryzacji (nie częściej niż raz na 3 lata).
MIiR radzi również co należy zrobić w sytuacji, gdy na jednej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste znajduje się zarówno budynek mieszkalny, jak i obiekty budowlane o odmiennej funkcji – wtedy konieczne będzie dokonanie podziału.
• Czy w ustawie zostało przewidziane rozwiązanie dla osób, które miały wniesioną opłatę roczną za cały okres z góry?
• Czy jeśli dany samorząd nie przygotuje systemu bonifikat, to rząd lub ministerstwo mają jakieś możliwości nacisku, czy jest to wyłączna kompetencja (i odpowiedzialność) władz lokalnych?
• Kto zostanie obciążony opłatą za przekształcenie w przypadku zbycia nieruchomości przed dniem 31 marca 2019 r., czyli przed terminem wymagalności wpłaty z tytułu przekształcenia, jeśli zbywca nie dokona wpłaty? To tylko kilka z wielu pytań do których odnosi się resort na stronie: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA