fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkaniowe

Obowiązują już przepisy na trudne czasy na rynku

Osoba, która nie zapłaciła rachunków za prąd, będzie mogła zrobić to w późniejszym terminie
materiały prasowe
Odroczenie terminu uiszczenia rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz przedłużenie ważności kadencji rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych. To dwie z wielu zmian, jakie od niedawna obowiązują.
Rozwiązania z tarczy antykryzysowej 4.0. weszły już w życie. Kilka z nich jest istotnych dla rynku nieruchomości.

Odroczone płatności

Art. 36 tarczy wprowadza zmiany do prawa energetycznego. Przewiduje, że dostawcy nie odetną prądu, ciepła lub gazu, jeżeli nie zapłaciło się rachunków za te media dostarczane do mieszkania. Zakaz obowiązuje tylko przez sześć miesięcy od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Później trzeba uregulować swoje zobowiązania.
– Takie rozwiązanie to oczywiście krok w dobrym kierunku – uważa Piotr Pałka, radca prawny z Kancelarii Prawnej Derc, Pałka. – Problemu na dalszą metę jednak nie rozwiąże, bo i tak rachunki trzeba będzie wcześniej czy później zapłacić, i to w skumulowanej wysokości – podkreśla.
Zmianie uległ również termin płatności rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Przesunięto go do końca stycznia 2021 r.
Natomiast użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa mogą liczyć jeszcze na częściowe umorzenie tej opłaty. Chodzi o organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność gospodarczą na państwowych gruntach, np. centra handlowe czy firmy transportowe. Muszą one złożyć wniosek w tej sprawie do starosty, który pomniejszy roczną opłatę proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu Covid-19.
Użytkownicy wieczyści nie mogą mieć jednak zaległości w podatkach ani rocznych opłatach z tytułu użytkowania wieczystego oraz w składkach m.in. na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne.
– Przepisy antykryzysowe różnicują użytkowników wieczystych. Tymczasem tak samo powinno się traktować zarówno tych, którzy korzystają z gruntów samorządowych, jak i korzystających z gruntów Skarbu Państwa. Jedyne zróżnicowanie, jakie powinno się wprowadzić, to stan finansów użytkownika wieczystego. Nie wszyscy mają problemy z powodu pandemii. A będą mogli skorzystać ze wsparcia tak samo jak ci, którzy ledwo wiążą koniec z końcem – uważa Stefan Jacyno, adwokat i wspólnik w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Będą e-plany i wyższa opłata

Tarcza wprowadza również możliwość prowadzenia online prac nad miejscowymi planami, studium czy uchwałą krajobrazową.
Projekty dokumentów planistycznych będą zamieszczane na stronie internetowej urzędów w zakładce BIP. Tam też mają być publikowane informacje o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzania studium, miejscowego planu czy uchwały krajobrazowej. Mieszkańcy będą mogli wnosić uwagi oraz wnioski do projektów zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej: wysyłać je e-mailem lub przy pomocy formularzy z Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto uwagi będzie można wnosić do protokołu ustnie, a dyskusja publiczna będzie prowadzona online.
Rada miasta będzie mogła również uchwalić taki dokument planistyczny online.
Nowe przepisy zmieniły również stawkę opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ma ona wynosić 598 zł. Będą ją płacić osoby składające wnioski o wydanie decyzji, które nie są właścicielami ani użytkownikami wieczystymi nieruchomości, bez względu na to, czy planują wybudowanie budynku mieszkalnego. Zmiana ma zniechęcić do wnioskowania o wydanie warunków bez wyraźnego celu oraz podreperować finanse gmin.

Dłuższa kadencja

Przepisy antykryzysowe wprowadzają zmiany dotyczące spółdzielni mieszkaniowych. Art. 90a tarczy przewiduje, że gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni mieszkaniowej upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega ona przedłużeniu, ale tylko do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mówi art. 90 tarczy antykryzysowej 4.0. A takie posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu sześciu tygodni od zakończenia pandemii.
Piotr Pałka, radca prawny Kancelarii Derc Pałka, chwali rozwiązanie.
– Było bardzo potrzebne. Przede wszystkim dotyczy ono rad nadzorczych. Zarządów spółdzielni mieszkaniowych zdecydowanie mniej – tłumaczy mecenas Pałka. – Wielu radom nadzorczym zakończyła się lub zakończy kadencja w czasie pandemii. I nie było możliwości wyboru nowej rady, ponieważ wszystkie walne zgromadzenia zostały zawieszone. Dzięki temu przepisowi będą mogły dalej funkcjonować. Spółdzielniom nie grozi więc paraliż decyzyjny. Rady nadzorcze uchwalają bowiem m.in. plany gospodarcze, programy społeczno-kulturalne, nadzorują i kontrolują działalność spółdzielni mieszkaniowej – wylicza mec. Pałka. Według niego wspomniany przepis obowiązuje z mocą wsteczną.
– Oznacza to, że jeżeli kadencja radzie nadzorczej zakończyła się 20 marca, to z chwilą wejścia w życie art. 90a została ona przedłużona właśnie od tej daty – wyjaśnia.

Wakacje kredytowe

Tarcza wprowadza także trzymiesięczne wakacje kredytowe dla osoby, która zaciągnęła kredyt hipoteczny na mieszkanie. Co ważne, będą one przysługiwały niezależnie od wakacji wprowadzonych przez same banki. Z tych ustawowych może skorzystać osoba, która straciła pracę lub główne źródło utrzymania.
Nowe przepisy doprecyzowują również, co należy rozumieć pod pojęciem powierzchni handlowej. Chodzi o powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym o pow. sprzedaży powyżej 2 tys. mkw. Niezależnie od celu, na jaki oddano powierzchnię do używania – a mianowicie, czy chodzi o sprzedaż towarów czy świadczenie usług i gastronomii.
W praktyce budziło to problemy. A wcześniejsze przepisy antykryzysowe wprowadziły ułatwienia dla prowadzących działalność gospodarczą w galeriach handlowych mających powyżej 2 tys. mkw., którzy musieli ją na jakiś czas ograniczyć lub nawet zamknąć z powodu pandemii.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA