fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Medycyna i zdrowie

Mapa zdrowotnych nierówności

Rzeczpospolita
Rankingi szpitali wojewódzkich | To, która placówka okazała się najlepszym szpitalem w województwie, często budzi wśród dyrektorów większe emocje niż miejsce w Złotej Setce. Wojewódzkie rankingi są szczególnie ważne w świetle zapowiedzi o utworzeniu sieci szpitali i map potrzeb zdrowotnych.

W świetle zapowiedzi rządu o utworzeniu sieci szpitali szczególną uwagę zwracają wyniki szpitali prywatnych i spółek przekształconych przez samorządy z dawnych SP ZOZ. Zgodnie z zapowiedziami resortu sieć szpitali ma być w największym stopniu oparta na placówkach publicznych, a w drugiej kolejności na szpitalach prywatnych. Zostanie utrzymana forma prawna SP ZOZ („wygaszana" w świetle obowiązujących przepisów – dlatego ranking nie dzieli już szpitali na SP ZOZ i „pozostałe"), a tam gdzie samorządy przekształciły szpitale w spółki zakazana będzie prywatyzacja.

– Trudno sobie wyobrazić, by powstała jakakolwiek sieć szpitali nieujmująca placówek, które zajmują czołowe miejsca w województwach – nawet, jeśli są to szpitale prywatne – mówi Michał Bedlicki z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, współautor rankingu.

Jego zdaniem zagrożeniem dla szpitali nie będą też wymagania dotyczące spełnienia norm jakościowych – resort zdrowia zapowiada postawienie jako warunku włączenia do sieci szpitali monitorowania jakości, monitorowania ryzyka i raportowania wyników leczenia. – Wszystkie szpitale, które są notowane w rankingu są przygotowane do prowadzenia takiego monitoringu – uważa Bedlicki.

Większość szpitali notowanych w rankingu (i tych, które się do niego zgłaszają) ma akredytację CMJ.

Dolnośląskie i Śląskie

Jak wyglądają wyniki w poszczególnych województwach? W Dolnośląskiem, ranking wojewódzki wygrało prywatne Miedziowe Centrum Zdrowia SA w Lubinie, zajmując piąte miejsce w rankingu ogólnym. Od lat związane z kopalnią w Lubinie, ze względu stosunki właścicielskie (jego właścicielem jest KGHM), bardzo na tej współpracy korzysta, m.in. prowadząc badania z zakresu przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym wtedy, gdy w środowisku szpitalnym jest szeroko używana miedź.

Notowane w rankingu miejsca zajął też przekształcony w spółkę szpital samorządowy w Polanicy-Zdroju – Specjalistyczne Centrum Medyczne czy Szpital Medinet z Wrocławia – pierwszy niepubliczny szpital o profilu kardiologicznym zajął piąte miejsce w rankingu szpitali monospecjalistycznych.

Podobnie wygląda sytuacja na Śląsku. Tutaj ranking wojewódzki otwiera jeden z najdłużej istniejących szpitali prywatnych w Polsce. Szpital im. I. Mościckiego – Lecznica Dzieci i Dorosłych w Chorzowie NZOZ zaczynał od laryngologii. Dzisiaj udziela świadczeń z zakresu alergologii, okulistyki, ortopedii, urologii, chirurgii, chirurgii kręgosłupa i kolorektalnej.

Wśród szpitali śląskich od lat wyróżniają się też placówki monospecjalistyczne – Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, jako jeden z pierwszych zajął się ratowaniem ludzi z wieloma urazami i trudną chirurgią ręki.

Za nią jest Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, które powstawało jako ośrodek ratowania poparzonych górników, a dziś stanowi jedno z najbardziej innowacyjnych centrów tego typu na świecie (prowadzi m.in. badania nad sztuczną skórą).

Podkarpacie

Zwraca też uwagę silna pozycja szpitali prywatnych na Podkarpaciu – najlepszym szpitalem na Podkarpaciu od kilku lat jest Szpital Specjalistyczny Pro-Familia, który prowadzi ginekologię, okulistykę, urologię i chirurgię ogólną. Specjalizuje się jednak w położnictwie, prowadząc m.in. Oddział Neonatologiczny z Intensywną Opieką Medyczną.

Wśród pięciu szpitali, które zajęły punktowane miejsca w rankingu w województwie jest też prywatne Podkarpackie Centrum Interwencji Naczyniowych z Sanoka (piąte miejsce w województwie, dziesiąte miejsce wśród szpitali monospecjalistycznych), co świadczy o uzupełnianiu oferty medycznej przez placówki prywatne.

Pomorze

Wśród innych województw, a szczególnie wśród szpitali notowanych w rankingu, województwo pomorskie wyróżnia się dużą liczbą notowanych w rankingu szpitali przekształconych w spółki. Ranking wojewódzki wygrywa szpital w Lęborku – na bardzo dobrym, 12. miejscu w rankingu ogólnym. Za nim jest prywatny szpital Swissmed z Gdańska, obecnie wchodzący (pod nazwą Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe w skład grupy American Heart of Poland) – placówka monospecjalistyczna, specjalizująca się w chirurgii naczyniowej i kardiologii. Na kolejnych miejscach – Szpital im. Korczaka w Słupsku (21. w rankingu głównym) i szpital w Kościerzynie (39) to już szpitale przekształcone przez samorządy w spółki.

Małopolska i Wielkopolska

Czołowe miejsca w Małopolsce zajęły dwa niepubliczne szpitale z Krakowa: Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera sp. z o.o. zajął w rankingu 11. miejsce – to jedna z pierwszych tak dużych placówek w Polsce przekształconych w spółkę przez samorządowego właściciela – szpital należy do województwa małopolskiego. Dobrą pozycję w głównym rankingu zajął też prywatny, wielospecjalistyczny szpital Scanmed – także z Krakowa, wchodzący w skład prywatnej Scanmed Multimedis.

Za nimi są dwa szpitale z Tarnowa – Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza zajął miejsce 20. w głównym rankingu, Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika w Tarnowie znalazł się na miejscu 32.

Sukces szpitali z Wielkopolski przyćmiła wygrana Pleszewskiego Centrum Medycznego. Przez lata zajmował on pierwszą pozycję w województwie, najpierw jako szpital niepubliczny, teraz wygrywa rankingi ogólne szpitali. Warto zwrócić uwagę na inne szpitale, które znalazły się w Złotej Setce, w tym – na bardzo dobrej pozycji – kliniczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. To jeden z największych szpitali położniczych w Polsce, o ugruntowanej pozycji. W tym roku zajął szóste miejsce w rankingu głównym.

Na punktowanych miejscach w województwie znalazł się też szpital w Nowym Tomyślu (46. miejsce), Międzychodzie (75.), Ostrowie Wielkopolskim (81.). W rankingu szpitali niezabiegowych na punktowanym miejscu jest natomiast Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii z Chodzieży (12).

Mazowieckie i Kujawsko-Pomorskie

Osobom, które śledzą ranking od lat, wyniki w tych województwach nie zaskoczą – czołowe miejsca zajmują placówki, które wielokrotnie wygrywały cały ranking. W Kujawsko-Pomorskiem jest to Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka z Bydgoszczy – znajduje się na szóstym miejscu w rankingu.

Duże szpitale z Bydgoszczy zdominowały w tym roku ranking wojewódzki. Na drugim miejscu w regionie (19. w rankingu głównym) jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, na trzecim Bydgoski Szpital MSW (26. w rankingu ogólnym), a za nim Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy (miejsce 27. w rankingu ogólnym).

Sytuacja na Mazowszu jest podobna – na czele rankingu wojewódzkiego jest wielokrotnie nagradzany Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Zajął drugie miejsce w rankingu szpitali monospecjalistycznych, a od lat utrzymuje się w tym rankingu w ścisłej czołówce. Na kolejnych miejscach rankingu mazowieckiego nie ma jednak, wbrew oczekiwaniom największych placówek warszawskich. Miejsce drugie w regionie (a 29. w kraju) zajmuje SP ZOZ z Makowa Mazowieckiego, trzecie – Szpital Zachodni im. Jana Pawła II z Grodziska Mazowieckiego.

Lubelskie

W województwie lubelskim znajdują się placówki, które w rankingu głównym zajęły drugie i trzecie miejsce. Od dawna zresztą szpitale lubelskie uzyskują w rankingu dobre wyniki.

Pierwszy w województwie, a drugi w kraju jest w tym roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – szpital znajdujący się daleko od centrum województwa, kiedyś przeznaczony do zamknięcia, wybronił się dzięki inwestycjom w kadrę i nowoczesnemu zarządzaniu. Prowadzi m.in. oddział neonatologiczny na najwyższym poziomie referencyjności. Usytuowanie i stabilna sytuacja ekonomiczna pozwalają mu też zaprosić kadrę szkoleniową zarówno z Białegostoku, jak i Lublina. Drugie miejsce w regionie, a trzecie w Polsce zajął natomiast Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Zamościu. W regionie wyróżnia się m.in. tym, że zdecydował się uzupełnić lubelską ofertę medyczną i już 11 lat temu powstała tu onkologia – co było wtedy nietypowe w placówkach nieklinicznych lub niezwiązanych z centrami onkologii. Szpital działa na dość trudnym terenie – bardzo wielu pacjentów to osoby mieszkające na terenach wiejskich, często schorowane. Ten ośrodek jest szczególnie zainteresowany włączeniem swojej oferty w mapy zabezpieczenia zdrowotnego – choć już teraz, zanim powstaną, buduje ośrodek terapii radiologicznej, w tym roku uruchomiono tu hybrydową salę operacyjną i drugi tomograf.

Łódzkie i Zachodniopomorskie

Dwa szpitale z województwa łódzkiego zamykają pierwszą dziesiątkę rankingu: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego zajął dziewiąte miejsce w rankingu głównym – to wielospecjalistyczna placówka i jedyny ośrodek w regionie zajmujący się kompleksową profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób zakaźnych (także tropikalnych). Szpital kliniczny im. Norberta Barlickiego jest w tym roku dziesiąty – to jedna z najważniejszych placówek w regionie. Bardzo dobre miejsce zajął też Szpital MSW w Łodzi – uplasował się na miejscu 15.

Podobnie sytuacja wygląda w województwie zachodniopomorskim. Na pierwszym miejscu znalazła się tu największa w całym makroregionie placówka onkologiczna – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zajęło w tym roku 13. miejsce w rankingu głównym. Na drugim miejscu jest także duża szczecińska placówka: Wojewódzki Szpital Zespolony (49. miejsce w rankingu).

Warmińsko-Mazurskie i Świętokrzyskie

W województwie Warmińsko-Mazurskim zwraca uwagę duża liczba szpitali, które znalazły się w Złotej Setce. Wygrywają dwa szpitale z Olsztyna: Szpital Miejski im. Kopernika – w tym roku wszedł do pierwszej dziesiątki w rankingu głównym, plasując się na miejscu siódmym. Za nim, także na dobrej pozycji jest Wojewódzki Specjalistycznych Szpital Dziecięcy w Olsztynie (miejsce 18.). Do Złotej Setki zakwalifikowały się jednak nie tylko szpitale olsztyńskie, ale też szpitale z Elbląga, Ełku, Piszu, Biskupca i Olecka.

Coraz mocniejsza pozycja małych ośrodków wyróżnia też województwo świętokrzyskie na tle innych regionów. Najlepsze w województwie są szpitale w Staszowie (34. pozycja w rankingu) i Starachowicach (35.). W Złotej Setce są też jednak placówki z Końskich (48.), Sandomierza (65.), Jędrzejowa (72.) i Chęcin (98.), co dobrze świadczy o stabilnym rozwoju służby zdrowia.

Podlaskie, Opolskie, Lubuskie

Wśród rankingów wojewódzkich wyraźnie wyróżniają się te regiony, spośród których tylko kilka szpitali uzyskało punktowaną pozycję w rankingu. W województwie lubuskim jest to tylko Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli (63. miejsce w kraju) – przy czym z całego województwa zgłosiło się do udziału tylko pięć placówek.

Z Opolszczyzny punktowane miejsca w rankingu zajęły cztery szpitale: Szpital Wojewódzki w Opolu (22. w kraju), Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu (24. miejsce), Szpital w Nysie im. bł. Elżbietanki Marii Merkert (56.) i Szpital Powiatowy im. prałata Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich (91.)

Te wyniki trzeba oceniać w stosunku do potencjału obu województw (w żadnym z nich nie ma akademii medycznej) i ich wielkości. Trzeba docenić wysiłek szpitali, które znalazły się na punktowanych miejscach rankingu. Zaskakujące są natomiast wyniki województwa podlaskiego: w rankingu znalazła się placówka z Hajnówki im. W. Mantiuka (25. miejsce) i Szpital w Bielsku Podlaskim (43.), ale do rankingu zgłosiły się zaledwie trzy szpitale. Oznacza to, że placówki podlaskie są w rankingu wyraźnie niedoreprezentowane.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA