fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Nie ma pieniędzy na rozpatrywanie skarg pasażerów linii lotniczych

Adobe Stock
Trudna sytuacja kadrowo-finansowa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest powodem opóźnień w rozpatrywaniu tysięcy skarg na linie lotnicze kierowanych do Rzecznika Praw Pasażerów.

29 lipca 2019 r. na stronie internetowej Rzecznika Praw Pasażerów (pasazerlotniczy.ulc.gov.pl) zamieszczony został komunikat: „Z uwagi na trudną sytuację kadrowo-finansową urzędu, Rzecznik nie ma na chwilę obecną zespołu. Podejmujemy wszelkie starania żeby taki zespół został powołany. Z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków składanych do Rzecznika, wszystkie wnioski są przyjmowane i w miarę możliwości procedowane. Nie ma jednak możliwości dotrzymania terminu 90 dni na przeprowadzenie postępowania".

Po otrzymaniu tej informacji od obywatela Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Sygnały o tym, że Rzecznik Praw Pasażerów nie może wykonywać swoich zadań z powodu trudnej sytuacji kadrowo-finansowej Urzędu wzbudziły zaniepokojenie RPO, ponieważ oznaczają faktyczne uniemożliwienie pasażerom skorzystania z procedury pozasądowego rozwiązania sporu pasażerskiego w miejsce dotychczasowego trybu postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Ochrony Praw Pasażerów.

Jak wynika z wyjaśnień, które RPO uzyskał od Prezesa ULC, w ślad za powierzeniem z dniem 1 kwietnia 2019 r. nowych obowiązków, nie zostały przyznane ULC żadne dodatkowe środki finansowe na realizację tego celu. Z uwagi na bardzo trudną sytuację kadrowo-finansową ULC przede wszystkim w departamentach odpowiadających za bezpieczeństwo w lotnictwie, nie było możliwości wygospodarowania takich środków w ramach budżetu Urzędu. Dopiero we wrześniu 2019 r. ULC dostał wsparcie finansowe, które nie pokrywało wszystkich jego potrzeb, pozwoliło jednakże na przyznanie 2 etatów do utworzenia Zespołu Rzecznika.

Rzecznik zaczął formalnie więc funkcjonować w składzie dwuosobowym od 1 listopada 2019 r. Do Rzecznika Praw Pasażerów od 1 kwietnia 2019 r. wpłynęło ok. 4600 wniosków. Dotychczas zostało wszczętych ok. 350 postępowań, z tego zakończonych zostało ok. 280 postępowań.

Wnioski są rozpatrywane w kolejności wpływu (postępowania zostały dotychczas wszczęte z wniosków, które wpłynęły w kwietniu i maju 2019 r.). W ramach zakończonych postępowań, Rzecznik doprowadził do zawarcia ugód ze 156 pasażerami na kwotę ok. 53150 EUR + ok. 1500 PLN.

Prezes ULC przypomina, że prócz merytorycznego rozpatrywania wniosków w Zespole Rzecznika realizowane są inne zadania  m.in.: odpowiadanie na liczne zapytania pasażerów (od 1.04.2019 ok. 4500), prowadzenie strony pasazerlotniczy.ulc.gov.pl, rejestrowanie wniosków, wysyłanie pism w sprawach - co praktycznie absorbuje jeden etat. Na merytoryczne rozpatrywanie wniosków pozostaje więc jeden etat.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA