fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Internet

Trybunał UE poparł zasady otwartego Internetu - wyrok Wielkiej Izby

Adobe Stock
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadał dziś cios dostawcom internetu, którzy dla zwiększenia swoich przychodów chcą faworyzować niektóre aplikacje i usługi za pomocą pakietów umożliwiających korzystanie z "taryfy zerowej".

W dzisiejszym wyroku TSUE  po raz pierwszy dokonał wykładni rozporządzenia, które ustanawia podstawową zasadę otwartości Internetu (powszechnie znaną jako zasadę „neutralności sieci"). Przepisy te  uzyskały silne poparcie dużych firm technologicznych i grup konsumenckich, gdyż uniemożliwiają operatorom telekomunikacyjnym blokowanie lub spowalnianie ruchu lub oferowanie płatnych pasów szybkiej transmisji danych.

Sprawa dotyczyła węgierskiej spółki Telenor, która  świadczy m.in. usługi dostępu do Internetu. Swoim klientom oferuje ona również dwa pakiety preferencyjnego dostępu (zwane „zerowymi taryfami”), których specjalną cechą jest fakt, że transfer danych inicjowany przez określone usługi i aplikacje nie jest wliczany w zużycie danych kupowanych przez klientów.   Ponadto po wyczerpaniu tej ilości danych, klienci mogą nadal bez ograniczeń korzystać z tych szczególnych aplikacji i usług, podczas gdy do pozostałych dostępnych aplikacji i usług stosowane są środki polegające na zablokowaniu lub spowolnieniu transmisji.

Węgierski urząd ds. komunikacji i mediów uznał, że obie oferty naruszają powszechny obowiązek równego traktowania i niedyskryminacji transmisji danych, ustanowiony w art. 3 ust. 3 unijnego rozporządzenia. Spółka Telenor powinna je wycofać. Zamiast tego zaskarżyła decyzje do sądu. Sąd zaś zwrócił się do TSUE o wykładnię.

- Dostawcy dostępu do Internetu nie mogą uprzywilejowywać niektórych aplikacje i usług za pomocą ofert, które umożliwiają korzystanie z tych aplikacji i usług według „stawki zerowej?, poddając jednocześnie korzystanie z innych aplikacji i usług środkom polegającym na blokowaniu lub spowalnianiu transmisji danych. Takie działania są niezgodne z wymogami ochrony praw użytkowników Internetu i niedyskryminacyjnego traktowania transmisji danych, ustanowionymi w art. 3 rozporządzenia Unii 2015/2120 z 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników - stwierdziła Wielka Izba w wyroku z 15 września.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z siedzibą w Luksemburgu w swoim pierwszym orzeczeniu w tej sprawie poparł zasadę otwartego internetu.

„Wymogi dotyczące ochrony praw użytkowników internetu i traktowania ruchu w sposób niedyskryminacyjny uniemożliwiają dostawcy dostępu do internetu faworyzowanie niektórych aplikacji i usług za pomocą pakietów umożliwiających tym aplikacjom i usługom korzystanie z„ taryfy zerowej "oraz korzystanie z innych aplikacji i usług podlegających środkom blokującym lub spowalniającym ruch - powiedzieli sędziowie.

sygn. akt C-807/18 i C-39/19

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA