Gospodarka

Coface zmienia oceny ryzyka dla krajów

Bloomberg
Coface, francuska firma zajmująca się ubezpieczeniami eksportu, zmienia swoje oceny ryzyka dla 11 krajów. Podwyższone zostały m.in. oceny dla Rosji oraz Hiszpanii, państw ważnych dla polskich eksporterów.

W ramach kwartalnej aktualizacji ocen ryzyka krajów Coface zweryfikował oceny 11 krajów. Oceny zostały podwyższone 5 krajom: Hiszpanii do A2, Portugalii do A3, Rosji do B, Jamajce do B, Uzbekistanowi do C, a obniżone 6 krajom: Katarowi do A4, Mauritiusowi do A4, Namibii do B, Bahrajnowi do C, Salwadorowi do C, Burundi do E. Oceny Coface dotyczą ryzyka niewypłacalności i zatorów płatniczych w relacjach z kontrahentami handlowymi z danego kraju.

Dla polskich eksporterów znacznie ma poprawa oceny ryzyka dla rynku rosyjskiego. Ma to związek z poprawą sytuacji gospodarczej w Rosji.

- W ramach ryzyka sektorowego poprawa nastąpiła w telekomunikacji i informatyce, gdzie niższa inflacja, stopniowy wzrost popytu w gospodarce oraz rosnąca rentowność w sektorze przedsiębiorstw sprzyjają poprawie nastrojów w biznesie i wspierają inwestycje, na których korzysta branża. Po dwóch latach spadków, sprzedaż nowych samochodów wzrosła o 9,4 proc. w marcu 2017 r., przyczyniając się do odnotowania dodatniej dynamiki sprzedaży w pierwszym kwartale roku, co miało miejsce pierwszy raz w ciągu ostatnich czterech lat. Szacujemy, że trend wzrostowy będzie kontynuowany, a branża motoryzacyjna odnotuje wzrost w całym 2017 r., zwłaszcza w zakresie sprzedaży samochodów dostawczych. Jednocześnie, zwiększenie produkcji branży motoryzacyjnej jest oczekiwane w tym roku dzięki wzrostowi krajowego popytu. Niemniej jednak podwyższona obecnie ocena ryzyka Rosji do poziomu B definiowana jest jako „znaczne ryzyko", a ożywienie gospodarcze w Rosji jest wolne i ograniczone, co zwłaszcza widoczne jest w branży przemysłu przetwórczego, gdzie wyniki finansowe netto przedsiębiorstw obniżają się – twierdzi Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej.

Dobrą wiadomością dla polskich eksporterów jest też poprawa oceny ryzyka rynku hiszpańskiego. Coface ocenia je jako niskie.

- Przez ostatnie lata w strukturze polskiego eksportu na znaczeniu zyskała Hiszpania, do której w 2016 roku wysłaliśmy towary o wartości blisko 5 mld euro, dzięki czemu rynek ten zajął 9. miejsce na liście głównych odbiorców naszego eksportu. W tym roku szacujemy, że hiszpańska gospodarka wzrośnie w solidnym tempie, przynajmniej o 2,9 proc. Już w pierwszym kwartale Hiszpania odnotowała dobre wyniki gospodarcze, częściowo z powodu dynamicznego eksportu, który wzrósł o 14,1 proc. r/r, dzięki wyższemu popytowi w krajach rozwijających się oraz poprawie koniunktury w Europie. W kolejnych miesiącach konsumpcja gospodarstw domowych będzie wspierana przez dobrą sytuację na rynku pracy, dzięki wzrostowi zatrudnienia i obniżeniu się stopy bezrobocia. W ujęciu sektorowym ryzyko zmalało zwłaszcza w branży rolnej, która nadal będzie korzystać na rosnącym popycie krajowym i zagranicznym – wskazuje Sielewicz.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL