fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Giełda

Ursus tanieje po fatalnych wynikach za 2018 rok

materiały prasowe
W trakcie wtorkowej sesji notowania producenta ciągników traciły nawet ponad 15 proc., czemu towarzyszyły wyższe niż zwykle obroty. Wzmożona aktywność sprzedających była odpowiedzą na fatalne wstępne wyniki finansowe za 2018 rok.

Wynika z nich, że strata netto Ursusa zwiększyła się do 104,6 mln zł z 4,4 mln zł zanotowanych w 2017 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 86,7 mln zł i były o 66 proc. niższe niż rok wcześniej.

Pogorszenie rezultatów finansowych Ursusa jest konsekwencją m in. niższych przychodów ze sprzedaży krajowej oraz eksportowej.

- Spółka mierzy się z sytuacją systematycznego spadku przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych. Aspektem, który wpływa na popyt na polskim rynku jest niska realizacja wypłat dopłat do zakupów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niski wolumen sprzedaży w sposób istotny przełożył się na niższą rentowność produktów, które nie pokrywają obecnie kosztów stałych produkcji;
- spowolnienie realizacji kontraktu z tanzańskim kontrahentem National Development Corporation;
- istotne pogorszenie się sytuacji płynnościowej spółki wynikające z braku możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów po przedpłaceniu za towar – wyjaśnił Ursus komunikacie.

Ursus dokonał również odpisów aktualizujących wartość zapasów na łączną kwotę 25,8 mln zł, w tym prototypów na 5,7 mln zł, odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę 4,3 mln zł, ujęcia rezerwy na zwrot uzyskanych dotacji w kwocie 4 mln zł, ujęcia rezerwy restrukturyzacyjnej w kwocie 1,2 mln zł. 

Z początkiem kwietnia Ursus przedstawił propozycje układowe i restrukturyzacyjne. W ramach planu restrukturyzacyjnego lubelska spółka planuje m. in. lokalizację produkcji w Dobrym Mieście i sprzedaż pozostałych nieruchomości, w tym zakładów produkcyjnych. Jeden z wariantów zakłada też sprzedaż spółki zależnej Ursus Bus.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA