fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundacje i stowarzyszenia

Zmiany w darowiznach 1 proc.

123RF
19 lipca wchodzą w życie przepisy szczegółowo regulujące zasady przeprowadzania kampanii zachęcających do przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Chodzi o rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 4 lipca 2016, poz. 973).

Zmiany mają zapewnić przejrzystość wydatkowania środków pochodzących z 1 proc. podatku oraz powinny dostarczyć pełną informację dotyczącą możliwości wyboru OPP. Jeśli organizacje nie będą przestrzegały nowych przepisów będą musiały płacić grzywnę.

Co do słowa, co do sekundy

Już teraz organizacje pożytku publicznego muszą poinformować, że prowadzona przez nie kampania zachęcająca do przekazania 1 proc. podatku jest finansowana lub współfinansowana ze środków pozyskanych z 1 proc. Do tej pory jednak nie było rozporządzenia, które szczegółowo określałoby, jak taka informacja ma wyglądać w różnych środkach masowego przekazu tj. w formie audiowizualnej, wizualnej i dźwiękowej.

Organizacje pożytku publicznego, zachęcając publicznie do przekazania 1 proc. podatku,   muszą oznaczyć te materiały następującą treścią: „Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych." Rozporządzenie szczegółowo określa powierzchnie, położenie, czas przekazu tej informacji, itd. W przypadku informacji wizualnej, tekst informacyjny musi być umieszczony w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20 proc. jej powierzchni i w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter. W  formie dźwiękowej czas przekazu informacji nie może krótszy niż 8 sekund.

Płyta z PIT i dodatkową informacją

Zmiany obejmą również programy komputerowe umożliwiające rozliczenie podatku. Te, które nie pozwalają podatnikowi na swobodny wybór organizacji powinny zawierać czytelny i umieszczony w widocznym miejscu komunikat następującej treści: „Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego."

Jeśli program daje taką możliwość, to również powinien zawierać informację na ten temat. Informacja powinna być wyświetlona jeszcze zanim podatnik zacznie wypełniać zeznanie podatkowe.

W przypadku materiałów promocyjnych i programów komputerowych, na których nie uda się zamieścić tak długich informacji (np. z powodu rozmiaru), organizacja pożytku publicznego zamieszcza informację: „Sfinansowano z 1 proc. podatku".

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 19 lipca 2016 tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. Promocje rozpoczęte przed 19 lipca, niespełniające wymagań  określonych w rozporządzeniu, mogą być prowadzone przez maksymalnie 1 miesiąc od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA