fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundacje i stowarzyszenia

Projekt ustawy o powołaniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - opinia

123RF
Propozycje przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym mogą naruszać konstytucję.

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów zaopiniowała projekt ustawy o powołaniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jej zdaniem niektóre zapisy budzą wątpliwości konstytucyjne.

Projekt zakłada powołanie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Będzie ono głównym dysponentem środków z budżetu państwa przeznaczanych na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe. Centrum przejmie więc dotychczasowe kompetencje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rada Legislacyjna ma wątpliwości, czy konstytucyjne są zapisy o wydatkowaniu środków „w innym trybie, jeżeli wymaga tego specyfika zadania". Jej zdaniem taki zapis oznacza, że w zasadzie w każdym wypadku Centrum może odstąpić od ustawowej procedury konkursowej i przyznać środki organizacji na zasadach nieuregulowanych w prawie. Taki zapis może więc naruszać zasadę równości wobec prawa. Projekt reguluje też, że prezes Centrum może w regulaminie konkursu rozszerzyć katalog kryteriów rozpatrywania wniosków organizacji w akcie prawa wewnętrznego. Takie rozwiązanie, uważa Rada, jest niedopuszczalne. Materia ta powinna być uregulowana w akcie prawa powszechnie obowiązującego.

Etap legislacyjny: opiniowanie

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA