fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Aktywa funduszy ponownie wzrosły

Adobe Stock
Kapitał pod zarządzaniem funduszy inwestycyjnych zwiększył się o ponad 2 mld zł w ubiegłym miesiącu przy napływach w wysokości 0,7 mld zł.

W listopadzie łączne aktywa funduszy inwestycyjnych, które raportują do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, wzrosły miesiąc do miesiąca o 0,8 proc., do 264,5 mld zł – wynika z raportu Izby i serwisu analizy.pl. Zwyżkę aktywów zanotowała niemal każda z głównych kategorii funduszy, z wyjątkiem funduszy surowców.

Największa grupa – fundusze dłużne – głównie dzięki bardzo wysokim napływom, odnotowała wzrost aktywów o 1,1 proc., do 111,4 mld zł. Fundusze dłużne stopniowo zwiększają udział w rynku, gdyż praktycznie jako jedyne w ostatnim czasie mogą liczyć na zainteresowanie klientów. Wynika to przede wszystkim z wpłat klientów, bowiem przeciętne wyniki oscylują w okolicach zera. Zarabianiu na obligacjach nie sprzyja wzrost rentowności papierów skarbowych, z którym w przypadku obligacji polskich mieliśmy do czynienia we wrześniu i listopadzie. Grudzień na razie pod tym względem upływa stabilnie. Zgromadzone 111,4 mld zł w funduszach dłużnych to 42,1 proc. rynku funduszy inwestycyjnych.

Podobna jak w przypadku funduszy dłużnych dynamika wzrostu aktywów wystąpiła w listopadzie w funduszach absolutnej stopy zwrotu. Kapitał zgromadzony w tej grupie sięgnął z końcem zeszłego miesiąca 6,67 mld zł. Według ostatecznych danych saldo sprzedaży w tej grupie wyniosło tym razem 1 mln zł, co oznacza przerwanie złej passy po 23 miesiącach przewagi umorzeń (łącznie klienci wycofali w tym okresie 7,4 mld zł, zaś aktywa spadły także w związku z wynikami zarządzania). To przede wszystkim zasługa jednego z FIZ, zarządzanego przez Rockbridge TFI – podaje portal analizy.pl.

Co ciekawe, odrobinę (o 0,1 proc.) wzrosły również aktywa funduszy akcji – łącznie z końcem listopada miały one pod zarządzaniem 24,74 mld zł. Oczywiście, podobnie jak w poprzednich 21 miesiącach, grupa ta zanotowała odpływ środków (38 mln zł), natomiast głównie dotyczyło to funduszy akcji zagranicznych, z których uciekło około 0,3 mld zł netto. Jak podają analizy.pl, tylko z PKO Technologii i Innowacji Globalnego (Parasolowy FIO) uczestnicy wycofali ponad 0,2 mld zł. Udział funduszy akcji z miesiąca na miesiąc się kurczy. Po listopadzie ta kategoria odpowiada za 9,4 proc. krajowego rynku funduszy.

Niewielki wzrost aktywów zaliczyły w listopadzie również fundusze mieszane, gdzie także pojawiło się dodatnie saldo sprzedaży za sprawą funduszy cyklu życia.

Procentowo najmocniej wzrosły aktywa funduszy sekurytyzacyjnych, o blisko 12 proc., do 5,2 mld zł. Z kolei aktywa funduszy surowców skurczyły się o 3,6 proc., do 969 mln zł.

Tym razem najwięcej świeżego kapitału trafiło do Pekao TFI (blisko 200 mln zł). Jak pisaliśmy, największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście fundusze dłużne tego TFI. Analizy.pl podają, że w pierwszej trójce znalazły się także TFI PZU i Generali Investments TFI, natomiast najsłabiej w zeszłym miesiącu radziło sobie Noble Funds TFI, gdzie saldo sprzedaży w funduszach skierowanych do szerokiego grona inwestorów było około 130 mln zł pod kreską (aktywa spadły o 91 mln zł, czyli o 1,5 proc.).

Nominalnie największy wzrost ma za sobą Ipopema TFI, której przybyło w listopadzie ponad 1 mld zł aktywów. W przypadku Pekao TFI wysokie napływy i wyniki przełożyły się na zwyżkę kapitału pod zarządzaniem o niemal 300 mln zł. Generali Investments TFI urosło o ponad 200 mln zł, a TFI PZU o 173 mln zł.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA