fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Wierzyciel powinien decydować o umorzeniu kosztów upomnienia

www.sxc.hu
W sprawie dotyczącej ulgi uznaniowej o umorzeniu kosztów upomnienia powinien decydować wierzyciel.

Czasami z pozoru drobne sprawy komplikują się na tyle, że do ich rozstrzygnięcia konieczne jest zaangażowanie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Tak stało się w sprawie o umorzenie 8 zł. Wszystko zaczęło się od zaległości podatkowej. O jej umorzenie wystąpiła do wójta działającego jako organ podatkowy podatniczka. Wniosek kobiety został załatwiony pozytywnie. Wójt umorzył jej zaległość podatkową i odsetki od niej. Zapomniał o 8 zł kosztów upomnienia.

Była dłużniczka uznała, że skoro fiskus umorzył jej zaległość i odsetki, to powinien umorzyć też 8 zł naliczone w związku z upomnieniem. I tu zaczęły się schody.

Wniosek podatniczki został przesłany do naczelnika urzędu skarbowego. Wójt doszedł bowiem do przekonania, że to on jako organ egzekucyjny powinien orzekać o umorzeniu kosztów upomnienia.

Naczelnik sprawą zajmować się nie chciał. Wskazał, że wniosek nie dotyczy kosztów egzekucyjnych. Tym samym to nie on jest właściwy do jego załatwienia.

Wójt też nie poczuwał się do załatwienia sprawy, więc ostatecznie tym, kto ma umorzyć 8 zł, musiał się zająć sąd kasacyjny.

Rozstrzygając spór kompetencyjny między wójtem a naczelnikiem urzędu skarbowego, jako właściwy wskazał tego pierwszego.

W ocenie NSA przemawia za tym kilka okoliczności. Przede wszystkim, jak zauważył NSA, zgodnie z art. 15 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i co do zasady są pobierane na rzecz wierzyciela.

Jak zauważyła sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, w spornym przypadku wierzycielem jest wójt.

Poza tym chodzi o umorzenie należności, czyli sprawę o charakterze uznaniowym. Trudno w tej sytuacji przyjąć, że o przyznaniu ulgi uznaniowej w postaci umorzenia kosztów upomnienia powinien orzekać organ egzekucyjny, a nie wierzyciel.

Sąd kasacyjny podkreślił ponadto, że spór dotyczy kwestii przedegzekucyjnej. Postanowienie jest prawomocne.

sygnatura akt: II FW 2/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA