fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Podzielona płatność: kiedy faktura otrzymana przed 1 lipca 2018 r. podlega split payment

123RF
Gmina może przyjąć, że stosuje podzieloną płatność do faktur otrzymanych od 1 lipca, to jej wybór.

- Część z otrzymanych przez gminę faktur została wystawiona już w maju, czerwcu 2018 roku, a nawet jeszcze wcześniej. Jednak zapłata należności wynikająca z tych faktur, przypada dopiero po 1 lipca 2018r. Czy także takie faktury podlegają nowym zasadom płatności, tj. split payment?

Mimo iż nowe zasady płatności należności z faktur według split payment weszły w życie dopiero 1 lipca 2018 roku, to faktury otrzymane przez gminę przed tą datą, także podlegają tym nowym zasadom. Istotne jest jedynie to, iż sam fakt płacenia należności z tych faktur przypada już po 1 lipca 2018 r.

Zgodnie bowiem z art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw: „Przepisy art. 103a i art. 108a ustawy zmienianej w art. 1 mają zastosowanie do płatności realizowanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy".

Oznacza to, że nie tylko faktura wystawiona i otrzymana po 1 lipca 2018 r. podlega nowym zasadom płatności, ale także ta otrzymana przed tą datą (np. w maju lub w czerwcu 2018 roku lub nawet wcześniej). Gdyby cytowanej treści art. 9 najnowszej noweli ustawy o VAT nie było, to zgodnie z ogólnymi zasadami stosowania prawa, nowe prawo powinno odnosić się tylko do czynności, które zostały dokonane po dacie wejścia tego nowego prawa w życie. Jednak z uwagi na cytowaną treść art. 9, przepis ten ma zastosowanie także do zdarzeń sprzed 1 lipca 2018 r. Dla ustawodawcy wystarczy, że fizycznie sama płatność jest realizowana po tej dacie.

Mimo zatem podjęcia przez gminę decyzji, że należność z każdej faktury opłacanej po 1 lipca 2018 roku podlega nowym zasadom płatności, to może ona też wyjątkowo przyjąć, że dotyczy to tylko takich faktur, które zostały otrzymane po tej dacie. I ponadto dotyczy zdarzeń także po tej dacie. Natomiast każda faktura otrzymana przed tą datą i dotycząca zdarzeń, które wystąpiły przed 1 lipca 2018 r. podlega starym zasadom płatności.

Skoro bowiem dzielenie płatności jest po 1 lipca br. dobrowolne, to gmina może podjąć decyzję, że każda faktura otrzymana przed tą datą podlega starym zasadom płatności. Dopiero otrzymana po tej dacie podlega nowym zasadom płatności wg split payment.

Można bowiem teoretycznie założyć, iż realizacja po 1 lipca 2018 r. płatności należności z faktur, wg nowych zasad, obejmie zdarzenia (dostawy towarów i świadczenia usług), które miały miejsce jeszcze przed przyjęciem przez Sejm nowych przepisów, tj. przed 15 grudnia 2017 r.

Jednak skoro liczy się to, by sam fakt „realizacji płatności" przypadał po 1 lipca br., to nie będzie ważny: ani dzień wystawienia faktury, ani dzień jej otrzymania, ani dzień wyznaczonego terminu płatności, ani wreszcie najważniejszy dzień, tj. dzień zdarzenia. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż zarówno dzień wystawienia faktury, jak i dzień jej otrzymania oraz dzień wyznaczonego terminu płatności i samej realizacji płatności, są tylko i wyłącznie czymś czysto formalnym. Istotny jest jedynie dzień zdarzenia, tj. dzień dostawy towaru lub dzień świadczenia usługi.

Reasumując: także faktury wystawione w maju, czerwcu 2018 r., a nawet jeszcze wcześniej, podlegają nowym zasadom płatności, tj. według split payment. Ważne jest jedynie to, aby sama zapłata należności wynikająca z tych faktur, przypadała po 1 lipca 2018 r. Strony jednak mogą umówić się inaczej, co do sposobu płacenia należności. I to nawet wówczas, gdy przez gminę zostanie przyjęte natychmiastowe wdrożenie metody split payment w życie, tj. już od 1 lipca 2018 r.

Potwierdził to wiceminister finansów w wywiadzie z „Rzeczpospolitą" zatytułowanym „O split payment decyduje firma", opublikowanym 28 czerwca 2018r. W wywiadzie tym stwierdził wprost: „Oczywiście firma (albo gmina) może przyjąć, że stosuje podzieloną płatność do faktur otrzymanych od 1 lipca, to jej wybór".

podstawa prawna: Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018r. poz. 62)

Elżbieta Rogala niezależny ekspert i wykładowca podatku VAT w budżecie

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA