Elżbieta Rogala

Koronawirus: umorzenie czynszu a VAT

Umorzenie czynszu za lokal w związku z COVID-19 nie oznacza, że wystawioną fakturę trzeba korygować do zera. Wynajmujący powinien zażądać od najemcy zapłaty samego podatku od towarów i usług i odprowadzić go do urzędu skarbowego.

Czy szkolenia online dla pracowników samorządu terytorialnego są zwolnione z VAT?

Usługi edukacyjne prowadzone przez internet nie należą do usług elektronicznych. Do ceny kursu realizowanego w sieci nie dolicza się zatem 23-proc. podatku. Warunkiem jest, aby był finansowany ze środków publicznych.

Jak zaktualizować dane w rejestrze podatników VAT

Kontrahent, który otrzyma fakturę od scentralizowanej jednostki gminnej, będzie mógł sprawdzić dane sprzedawcy pod kątem podanego w tym dokumencie numeru konta bankowego. Dlatego gmina powinna dopisać konta jednostek organizacyjnych do listy swoich rachunków. Służy temu dokument NIP-2.

Gmina może odliczać VAT na podstawie ilości zużytej wody - wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny podważył adekwatność wzoru z rozporządzenia ministra finansów przy odliczaniu VAT od działalności wodno-kanalizacyjnej.

Split payment, podzielona płatność VAT - czy dotyczy też Powiatowego Urzędu Pracy

Ze wszystkich eksperckich opinii wynika, iż podzielona płatność dotyczy wyłącznie czynnych podatników VAT. A przecież ustawa o VAT opisująca mechanizm podzielonej płatności nie posługuje się takim terminem, mówi ogólnie o „podatniku".

Split payment: wzór zarządzenia wdrażającego podzieloną płatność w gminie

Jednostka samorząd, które od 1 lipca 2018 r. stosuje podzieloną płatność, musi dopełnić odpowiednich procedur.

Podzielona płatność: kiedy faktura otrzymana przed 1 lipca 2018 r. podlega split payment

Gmina może przyjąć, że stosuje podzieloną płatność do faktur otrzymanych od 1 lipca, to jej wybór.

Split payment: od 1 lipca podzielona płatność VAT także w samorządach

Z każdej faktury nabycia towarów lub usług, z której gmina będąca czynnym podatnikiem VAT w całości lub w części odlicza VAT, powinna należność zapłacić z użyciem odrębnego rachunku.

Rozliczanie opłat za przedszkole w gminie po zmianie przepisów

Od 1 stycznia 2018 r., pobierane od rodziców kwoty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.

Sprzedaż wozu strażackiego przez gminę - co z VAT

Gmina zbywając swój 20-letni wóz strażacki, służący wyłącznie jej celom statutowym, może potraktować jego sprzedaż jako wyłączoną z VAT.