fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Na co rodzice skarżą się do kuratoriów

Fotorzepa, Łukasz Solski
Przemoc, niesprawiedliwe oceny i nieudzielenie pomocy psychologicznej – to powody kierowania pism do kuratorium.

Skarga do kuratora oświaty to najczęściej ostateczność. Rodzice zwracają się do niego, gdy ich zdaniem szkoła lub przedszkole nie radzi sobie z problemem. Są jednak i tacy, którzy od razu szukają pomocy w kuratorium.

Na uczniów, nauczycieli i dyrektorów

– Skargi dotyczące uczniów najczęściej są związane z agresją – słowną, psychiczną lub fizyczną. Nauczycielom zarzuca się nieprzestrzeganie zasad oceniania, niewłaściwe sprawowanie funkcji opiekuńczej czy łamanie praw ucznia i praw dziecka – wylicza Katarzyna Nowacka, świętokrzyski wicekurator oświaty. I dodaje, że powodem skarg na dyrektorów są najczęściej nieprawidłowości w zatrudnianiu. Samorządy, które prowadzą szkoły, zdaniem rodziców są zaś winne częstych zmian kadry pedagogicznej. Tak wynika z analizy skarg.

Okazuje się, że kuratoria, szkoły i przedszkola są wciągane w spory między rozwodzącymi się rodzicami. Skargi dotyczą wówczas tego, czy placówki i nauczyciele biorą pod uwagę, kto ma prawo do opieki nad dziećmi.

– Liczba skarg dotykających problemu z tzw. alienacji rodzicielskiej w ostatnich latach rośnie – przyznaje Jolanta Misiak, dyrektor wydziału pragmatyki zawodowej i analiz Kuratorium Oświaty w Lublinie. I dodaje, że konflikty między rodzicami skutkują trudnościami w spełnianiu przez dzieci obowiązku szkolnego, a szkoła i nauczyciele często traktowani są jako strona sporu.

Czytaj także:

Podobne powody

W różnych kuratoriach powody skarg zazwyczaj są podobne.

– Prowadzone przez nas kontrole zazwyczaj dotyczą organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i respektowania zasad oceniania – wylicza Małgorzata Hochleitner, dyrektor wydziału kształcenia, wychowania i opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Jedynie poznańskie Kuratorium Oświaty jako temat skarg wskazało molestowanie uczennic przez nauczycieli. Skargi okazały się zasadne.

Aktywność rodziców jest największa pod koniec roku szkolnego. Wtedy skarżą się na niesprawiedliwe ocenianie.

– We wrześniu skargi dotyczą zaś najczęściej organizacji pracy przedszkoli i właściwego podziału na grupy – mówi Małgorzata Duras, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Szczecinie. I dodaje, że przez cały rok wpływają skargi na nieprzestrzeganie statutu szkoły. Przede wszystkim dotyczy to udzielania adekwatnej do potrzeb dziecka pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach oraz braku wypełniania zaleceń poradni. Skargi na przemoc rówieśniczą i niewłaściwie realizowaną podstawę programową też wpływają cały rok.

Najczęstsze tematy ostatnich skarg składanych w łódzkim kuratorium to niesprawiedliwy egzamin poprawkowy, wszawica, niezadowalający rozkład zajęć i niewłaściwa praca świetlicy szkolnej. Pojedyncze skargi dotyczą warunków lokalowych w szkole.

Tryb składania skarg

Za bezpieczeństwo i porządek w szkole odpowiada dyrektor, on też sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny w placówce – dlatego to właśnie do dyrektora, a nie od razu do kuratorium, powinni się zgłaszać rodzice. Zgodnie z prawem oświatowym tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów powinien być uregulowany w statucie szkoły. W praktyce znajdują się tam zapisy dotyczące formy i miejsca składania skarg oraz terminu ich rozpatrzenia.

Kurator oświaty sprawuje zaś nadzór pedagogiczny nad placówką. W ramach nadzoru, jeśli uzna to za uzasadnione, może wszcząć kontrolę doraźną. Zgodnie z prawem oświatowym obserwuje przebieg procesu kształcenia i wychowania oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także innej działalności statutowej szkół i placówek.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Dyrektorzy szkół i przedszkoli zazwyczaj starają się rozwiązywać problemy na miejscu. Rodzice jednak często chcą jak najszybciej osiągnąć swój cel i nierzadko od razu składają skargę do kuratorium. Jeżeli taka skarga dotyczy nauczyciela, powinna zostać zwrócona – zgodnie z właściwością – do dyrektora szkoły.

Rodzice bywają roszczeniowi, a ich skargi niejednokrotnie dotyczą błahych spraw. Znam przypadek, że część rodziców złożyła skargę na nauczycielkę, bo zorganizowała wycieczkę autokarem. Tak miało być bezpieczniej. Jednak zdaniem rodziców dzieci powinny jeździć metrem i poznawać Warszawę.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA