fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Podstawa programowa dla szkół podstawowych i przedszkoli 2017

Fotolia
Czego i jak mają się uczyć dzieci w przedszkolu i 8-letniej podstawówce? Gotowe są już wszystkie dokumenty potrzebne nauczycielom, aby uczyć w nowym systemie szkolnym. Mogą się z nimi zapoznać także rodzice.

Już od 1 września 2017 r.   do planów nauczania w ośmioletniej szkoły podstawowej będą włączane stopniowo nowe przedmioty: geografia i biologia – od klasy V, chemia, fizyka oraz drugi język obcy nowożytny – od klasy VII. Zmienią się również nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast zajęć technicznych – technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.

O tym, ile godzin zajęć w tygodniu z poszczególnych przedmiotów będą miały dzieci decydują ramowe plany nauczania. Na ich podstawie dyrektor szkoły  opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Zobacz Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

1 września wchodzi też w życie rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, określające m.in. liczebność klas i sytuacje w których dyrektor szkoły musi zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie wspierał nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Z kolei minimalny zakres celów kształcenia i treści nauczania zawiera podstawa programowa. To z niej wiadomo, czego mają być nauczane dzieci.


Dokumenty zawierające podstawę programową wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wraz z komentarzem oraz treść podstawy programowej poszczególnych 19 przedmiotów w szkole podstawowej,  a także podstawę programową kształcenia specjalnego przygotowało MEN we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Podstawa programowa z komentarzem (pliki pdf):

- Kształcenie specjalne - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (3 MB)

- dla 19 przedmiotów w szkole podstawowej:

Biologia (2 MB)

Chemia (2 MB)

Etyka (738 KB)

Fizyka (4 MB)

Geografia (3 MB)

Historia (3 MB)

Informatyka (4 MB)

Język polski (1 MB) - w środku lista lektur szkolnych

Matematyka (5 MB)

Muzyka (2 MB)

Plastyka (3 MB)

Przyroda (2 MB)

Technika (3 MB)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA