fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Rozszerzony katalog zadań finansowanych z budżetu nauki: Czasopisma z publicznej kasy

www.sxc.hu
Z budżetu nauki będzie finansowane także upowszechnianie informacji o wynikach badań.

Do postępowań w sprawie przyznania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz do postępowań konkursowych w sprawie przyznania środków finansowych prowadzonych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Narodowym Centrum Nauki nie będzie miał zastosowania kodeks postępowania administracyjnego. Takie zmiany wprowadza projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o NCBiR oraz ustawy o NCN. Jak zaznacza projektodawca w uzasadnieniu, zmiany nie mają ograniczyć możliwości odwołań od niepomyślnych rozstrzygnięć, ale po prostu usprawnią konkursy o publiczne środki. Tryb procedury odwoławczej będą określać rozporządzenia i regulaminy konkursów.

Nowelizacja ma rozszerzyć katalog zadań finansowanych z budżetu nauki. Będzie można z niego uzyskać środki na upowszechnianie informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych, na wprowadzanie wyników badań do obiegu międzynarodowego oraz wydawanie czasopism i monografii naukowych.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA