fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Sejm uchwalił: zawodówki po nowemu

123RF
Większe dotacje dla szkół kształcących w zawodach deficytowych, kształcenie zawodowe w porozumieniu z pracodawcami i obowiązkowy egzamin na zakończenie nauki w szkołach zawodowych – to najważniejsze zapisy uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo oświatowe dotyczącej przede wszystkim systemu szkolnictwa zawodowego.

W szkołach branżowych większy nacisk zostanie położony na staże uczniowskie. Realizować je będą uczniowie branżowych szkół I stopnia i techników na podstawie umów z pracodawcami. By zachęcić firmy do współpracy ze szkołami, wynagrodzenia uczniów będą mogły być wliczone do kosztów uzyskania przychodu. Egzaminy zawodowe na zakończenie szkoły będą obowiązkowe. Kto go nie zda, nie otrzyma świadectwa ukończenia. 

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane z prowadzonej w ramach kształcenia w danym zawodzie działalności usługowej. Trafią tam też np. pieniądze z kursów zawodowych prowadzonych dla dorosłych, które od przyszłego roku szkolnego będą mogły prowadzić szkoły.

 

W noweli ujednolicono także pensum nauczycieli zawodu. Po wejściu w życie nowych przepisów, będzie ono wynosiło 20 godzinb tygodniowo. Obecnie pensum nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wynosi 18 godzin, a nauczycieli praktycznej nauki zawodu - 22 godziny. Zmienione zostały także nazwy szkół polonijnych.  Po zmianach punkty konsultacyjne przemianowane zostaną na polskie szkoły a nauczyciele prowadzący w nich zajęcia będą mogli realizować awans zawodowy.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA